Valašské jehněčí

 
Jak to vlastně všechno začalo…

V roce 2005 z požadavku Zlínského kraje vznikl projekt pod názvem Valašské jehněčí.

Projekt podporuje využití místní produkce jehněčího a skopového masa, zpracování tohoto masa do speciálních výrobků, propagaci prodejen a restaurací na Valašsku těmito výrobky.

Nedílnou součástí tohoto projektu je i propagace a poradenství pastevního chovu ovcí na Valašsku a podpora rozvoje zemědělství a venkova ve Zlínském kraji.

Střední škola zemědělská v Rožnově pod Radhoštěm a naše SOU Valašské Klobouky jsme se jako první staly hlavními partnery tohoto projektu. Postupně se přidávali další vedlejší partneři jako je Agrární komoraValašska, Agrární komora Zlín, Carnex s.r.o., Jatky Valašské Klobouky, Kosenka Valašské Klobouky, FOA, Platen s.r.o., Moravské Karpaty o.p.s., MAS Hornolidečska, Francovka o.p.s., atd.

Naše učiliště přispívá do projektu také přípravou  nových výrobků z jehněčího                a skopového masa.

Žáci se naučí nové technologické postupy v přípravě pokrmů a jídel studené i teplé kuchyně, osvojí si poznatky zdravé výživy a do budoucna  je mohou použít i ve svém oboru v praxi nebo v poradenství pro širokou oblast obyvatelstva.

Naši učitelé OV oboru kuchař – číšník v rámci projektu  dělají přednášky a ukázky výrobků z jehněčího masa ( Klub Maminek v Brumově Bylnici, stacionář při Charitě Brumově Bylnici ), spolupracujeme se starosty  okolních obcí při zajištování obsluhy, občerstvení  a rautů k různým příležitostem. Dobrá spolupráce je i  s restauracemi, které jsou také v projektu začleněny ,získaly různá ocenění a kde rovněž probíhá výuka našich žáků (Hotel Alfa-centrum Valašské Klobouky, Motorest Šafrán Valašské Klobouky apod.)

„Naše Valašské jehněčí" získalo díky tomuto projektu už i ocenění, vzpomenu např. v soutěži o nejlepší  výrobek   Valašských  jehněčích  dnů Rožnov pod Radhoštěm 2008 -  Ocenění za nejlepší výrobek z jehněčího masa ,pořádané pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr.Stanislavem Mišákem za Jehněčí kyselici a porotou nejvíce hodnocenou  Jehněčí paštiku, Valašské jehněčí řízečky a Skopovou tlačenku.

Jsme rádi,že se můžeme podílet na rozvoji našeho Valašska a pomáhat prostřednictvím tohoto projektu Zlínskému kraji v jeho aktivitě pro blaho a dobro nás všech.

Lubomír Vaněk, učitel odborného výcviku pro obor Kuchař-číšník

 


 

"Valašské jehněčí dny"  Rožnov pod Radhoštěm 2008

 

První větší událostí a vstupní zkouškou v našem projektu Valašské jehněčí  pro SOU Valašské Klobouky byla účast na akci pořádanou pod záštitou hejtmana Zlínského kraje ,která se konala na Střední zemědělské škole Rožnově pod Radhoštěm  s názvem Valašské jehněčí dny 2008. Tato významná událost je spojena s ochutnávkou nových výrobků a pokrmů z jehněčího masa a je rozdělena do kategorií : studené výrobky, hotová jídla , uzenářské výrobky a ostatní výrobky. Hlavní myšlenkou této soutěže bylo vyzvednout jehněčí maso ze zdravotního hlediska , z hlediska zdravé výživy a také obohatit sortiment nových výrobků.

Pokrmy studené a teplé kuchyně byly posuzovány  porotou zastoupenou z řad odborníků,kteří mají letité zkušenosti v této oblasti.

SOU Valašské Klobouky připravilo tyto výroby :

   

- Domácí jehněčí paštika

- Skopová tlačenka

- Jehněčí střapečky se zelím

- Jehněčí  kyselica

- Jehněčí guláš na segedínský způsob

- Valašské jehněčí řízečky


Našim sponzorem byl pan Vojtěch Molek z Lidečka, a jídla připravil učitel OV oboru kuchař-číšník  Lubomír Vaněk s žákyněmi Hanou Molkovou a Monikou Jiříkovou.

Ten týden probíhala současně na různých provozovnách a restauracích nabídka jídel z jehněčího masa pro širokou veřejnost.Na valašsko-klobucku se prodalo nejvíce pokrmů v Hotelu Alfa-centrum ve Valašských Kloboukách., kde se také naši žáci připravují na své budoucí povolání pod vedením učitelky Blanky Ovesné.

Poděkování především patří panu Ing.Pavlu Bláhovi , který učí na Střední škole zemědělské v Rožnově pod Radhoštěm a  jehož  pozváním nás do této soutěže bylo i ocenění hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka  za  Jehněčí kyselici.

Lubomír Vaněk

 


 

Perla Zlínska

 Agrární komora Zlínského kraje ve spolupráci se Zlínským kraje připravila soutěž o nejlepší regionální výrobky. Tyto výrobky vybírá hodnotitelská komise a nesou označení "Perla Zlínska". Jednotlivé oceněné výrobky, jejich výrobce je možno zhlédnout na stránkách www.perla-zlinska.cz

Cílem je dosáhnout toho, aby se produkty našich zemědělců a zpracovatelů co nejlépe prodávaly přímo v našem regionu, kde jsme bohužel prostřednictvím supermarketů zaplaveni množstvím dovážených potravin a přitom naši podnikatelé jsou schopni nabídnout zboží minimálně stejné kvality.

V roce 2009 a 2010 se přihlásila naše škola do této soutěže s výrobky z jehněčího masa.

V roce 2009 jsme získali cenu za "Topinkovou směs". 

 

V roce 2010 nás porota ocenila Cenou ředitele Krajské agentury pro zemědělství a venkov Ministerstva zemědělství pro Zlínský kraj za "Soubor výroků z jehněčího masa".

 

 

       Lubomír Vaněk