Soutěž Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty

 


Krajské kolo soutěže Hledáme mladé technické talenty

25.03.11

učitelé odborného výcviku, učitelé odborných předmětů oborů H, tajemník soutěže Bc. Zdeněk Kliš

Dne 23. března 2011 proběhlo na  Středním odborném učilišti ve Valašských Kloboukách krajské kolo soutěže „Hledáme mladé technické talenty“ v oboru automechanik. Důležitost této soutěži dodal svou návštěvou také člen rady Zlínského kraje pro školství, mládež a sport Mgr. Josef Slovák.

Záštitu nad celou soutěží poskytl hejtman Zlínského kraje pan MVDr. Stanislav Mišák.

Soutěž se koná v rámci projektu „ Hledáme mladé technické talenty“, který je zaměřený na cílovou skupinu žáků ve vybraných technických oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem.

Krajského kola se zúčastnili  žáci sedmi škol zlínského kraje, kteří postoupili v rámci školního kola. Soutěž se skládala ze dvou částí – teoretického testu a praktické části. V teoretické části žáci vyplňovali test z oblasti oprav a konstrukce strojů. V praktické části žáci předvedli své znalosti a dovednosti na sedmnácti pracovištích: diagnostika vozidla Bosch ESI(tronik), válcová zkušebna brzd Roboterm), seřízení světel, zapojení elektrické instalace přívěsu, , montáž demontáž pneumatiky, měření emisí vznětových motorů atd.

                Žáci soutěžili jak v jednotlivcích tak i ve družstvech. Na žáky čekala celá řada hodnotných cen. Tři nejúspěšnější v soutěži budou mít možnost v rámci mobility navštívit  některou ze zahraničních automobi-lových továren, odborných škol, továrních muzeí apod. Mohou tak získat řadu nových zkušeností a poznatků. Dva nejúspěšnější soutěžící náš  kraj budou reprezentovat na celostátní soutěži AUTOMECHANIK JUNIOR, která se koná na Integrované střední škole ve Vysoké nad Jizerou v měsíci květnu. Reprezentovat nás budou : Nevola Lukáš – SOU Valašské Klobouky a Rolinek Ladislav – SOU Uherský Brod.

 Všem soutěžícím i organizátorům děkuji za zodpovědný přístup k této soutěži.

 

Za pořádající učitele odborného výcviku a učitele odborných předmětů oborů "H" Bc. Zdeněk Kliš

 

Pozn. Výsledková listina jednotlivců i družstev přiložena ve fotogalerii

 

 


Ročník 2009/2010

          Soutěž hledáme mladé technické talenty – krajská kola

Dne 7.4.2010 se na Střední odborné škole technické v Uherském hradišti uskutečnilo krajské kolo soutěže „Hledáme mladé technické talenty“ pro obory Automechanik. Soutěže se účastnilo 14 žáků ze 7 škol zlínského kraje. Z naší školy se soutěže účastnili žáci Martin Šerý a Martin Zádrapa, kteří postoupili z místního kola. V silné konkurenci se Martin Šerý umístil na 5. místě a Martin Zádrapa na 8. místě. V celkovém umístění se SOU Valašské Klobouky umístilo na pěkném 3. místě.

 

 


 

V měsíci březnu se  žáci oboru Opravář zemědělských strojů, vítězové místního kola , zůčastnili krajského kola  soutěže "Hledáme  mladé technické talenty" konané na SOU v Uherském Brodě kde se umístnili na hezkém třetím místě.


                                                      

 


Dne 1.až 4. března 2010 proběhlo v naší škole základní kolo soutěže „Hledáme mladé technické talenty“ pro obory vzdělávání Opravář zemědělských strojů a Automechanik - žáků třetích ročníků. Soutěž měla dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části žáci vyplnili test z oblasti oprav a konstrukce strojů. V praktické části žáci na jednotlivých pracovištích předvedli své dovednosti a to v oblasti: diagnostika vozidla, seřízení světel, zapojení elektrické instalace přívěsu, seřízení vstřikovací trysky, montáž demontáž pneumatiky, svařování.

    Soutěž byla zároveň nominací do krajského kola, které bude pro Opraváře zemědělských strojů v Uherském Brodě a pro Automechaniky v  Uherském Hradišti. Do krajského kola postupují dva nejlepší žáci z oboru.

     

      Výsledky soutěže:

 

Opravář zemědělských strojů                                                 Automechanik

1. Švach Daniel                                                                     1. Šerý Martin

2. Macků Marek                                                                   2. Zádrapa Martin

3. Jurča Tomáš                                                                      3. Šuchma Augustin

Za učitele odborného výcviku

Bc. Zdeněk Kliš

 

 


 

ročník 2008/2009


     V rámci projektu Hledáme mladé technické talenty (HMTT) proběhla školní a krajská kola odborných technických soutěží. Soutěž je určena pro žáky třetích ročníků učebního oboru automechanik. Do krajského kola postupovali první dva soutěžící žáci školního kola tj. za naši školu Martin Urban  a Martin Františák .
      Krajské kolo HMTT proběhlo na SOU v Uherském Brodě. Soutěž byla zároveň nominací do celostátního kola finále Automechanik JUNIOR konané v SOŠ a SOU automobilním v Ústí nad Orlicí. Mezi postupujícími z krajské soutěže je také žák našeho učiliště Martin Františák , který se umístil na pěkném třetím místě. (hned za domácími). Za toto umístění získal mimo věcnou cenu i  zájezd – cestu do Francie v rámci projektu  "Mobility žáků a učitelů odborně zaměřených škol".
     Družstvo žáků SOU Valašské Klobouky obsadilo celkově 2. místo.

Blahopřejeme !!!