Projekt Realizace opatření úspor energie na SOUVK


Projekt Realizace opatření úspor energie na SOU Valašské Klobouky 2010

02.11.10

Bc. Libor Kostka

Stavební práce na zateplení obvodového pláště a stropních konstrukcí s výměnou všech oken a dveří na  všech budovách  v areálu SOU Valašské Klobouky zahájené v září 2010 firmou JAVORNÍK - CZ - PLUS, s.r.o, která byla vybrána ve výběrovém řízení, jsou stále ještě v plném proudu, ale už se pomalu  chýlí ke svému závěru. 

I když stavební práce dotované z OPŽP začaly se začátkem školního roku, harmonogram prací byl utvořen tak, aby nebyla narušena kvalita výuky.

Celá akce by měla být dokončena v termínu a její výsledek výrazně sníží spotřeby energie. Závěrečná kolaudace  Stavebního úřadu Valašské Klobouky  je plánována na 16. 11. 2010.

                                                                                    Bc. Libor  Kostka

 

 
 
 
 

Projekt Realizace opatření úspor energie na Středním odborném učilišti Valašské Klobouky

SOU Valašské Klobouky získalo 19 milionů na výměnu oken a zateplení

25.2.2010   Střední odborné učiliště Valašské Klobouky připravuje na letní měsíce letošního roku jednu z největších investičních akcí ve své historii. Díky úspěšné žádosti u Operačního programu Životní prostředí mu bude ministerstvem životního prostředí poskytnuta dotace 13,2 milionů korun na výměnu oken a zateplení všech sedmi školních budov. Opatření k úspoře energie budou stát přibližně 18,9 milionů, na dofinancování se bude částkou 4,6 milionu podílet Zlínský kraj, 770 tisíc půjde ze státního rozpočtu a 270 tisíc vyčlení investiční fond SOU.

„V poslední výzvě Operačního programu Životní prostředí uspělo celkem šestnáct středních škol ze Zlínského kraje, mezi něž bylo na dotacích rozděleno téměř 260 milionů. Přitom naše střední odborné učiliště bylo pravděpodobně jediné, které připravovalo kompletně nový projekt, ostatní školy jen dopracovávaly a aktualizovaly předchozí neúspěšné žádosti,“ sdělil ředitel SOU Přemysl Jaroš. „Jsme moc rádi, že se s podporou Zlínského kraje uskuteční rekonstrukce všech objektů v našem areálu, protože dojde jak ke sjednocení jejich energetické náročnosti, tak i ke zlepšení podmínek pro práci a vzdělávání. Střední odborné učiliště bude moderní školou nejen z pohledu nabídky vzdělávacích programů, ale také svým obnoveným prostředím,“ doplnil.

Střední odborné učiliště tvoří sedm funkčních budov, mezi nimi škola s tělocvičnou, administrativní budova, domov mládeže a internát, hala pro odborný výcvik, autodílna, budova STK a zámečnická dílna. O obrovském rozsahu připravované rekonstrukce mluví také čísla ploch, u nichž dojde ke stavebnímu zásahu. Bude zatepleno 4837 m² obvodového zdiva a 3875 m² stropních konstrukcí a vyměněno 1214 m² okenních výplní. „Budovy školy nevyhovovaly z hlediska nákladů na vytápění, zdvojená dřevěná okna v některých třídách promrzala a bylo potřeba neustále přitápět. Realizací stavebních opatření by mělo dojít ke čtyřicetiprocentní úspoře energií, což pro nás bude znamenat ušetření asi 400 tisíc korun ročně,“ konkretizoval předpokládané výsledky rekonstrukce ředitel Přemysl Jaroš.

U všech oken, nyní převážně trojdílných, dojde ke změně na dvoukřídlové a z architektonického hlediska budou sjednoceny i další prvky. Například vstupní dveře budou odpovídat požadavkům pro pohyb hendikepovaných osob. Výměna oken přispěje ke zvýšení komfortu ve třídách a jejich odhlučnění od hlavní silnice, v některých učebnách s obzvláště výrazným dopadem okolního dopravního ruchu dojde i k zaslepení vybraných otvorů.

Realizace stavebních zásahů je plánována na období od července do září. V tuto dobu ovšem bude na středním odborném učilišti probíhat ještě jeden velký investiční projekt: „Dojde k rekonstrukci všech sociálních zařízení v domově mládeže. Na tuto akci jsme v našem investičním fondu našli 1,6 milionu korun. Věříme, že se obě náročné opravy podaří dobře skloubit a vše bude se začátkem nového školního roku hotové,“ dokončil ředitel Přemysl Jaroš.

Průběh realizace bude administrovat tým složený z odborníků Zlínského kraje a zastřeší ho odbor školství, mládeže a sportu. Na přípravě důležitých podkladů pro projektovou dokumentaci škola spolupracovala s Energetickou agenturou Zlínského kraje, konkrétně Ing. Miroslavou Knotkovou, a stavebním odborem Městského úřadu Valašské Klobouky, konkrétně Ing. Aloisem Olivou a Eliškou Šerou.

     Všem patří poděkování.