Projekt ESF: Využití ICT pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami


Přehledná prezentace projektu ICT 1.2

08.08.11

Mgr. Přemysl Jaroš

Pro zájemnce uvádíme přehlednou prezentaci projektu 1.2. Využití ICT pro zdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterou lze stáhnout z tohoto odkazu: Prezentace projektu

 

Mgr. Přemysl Jaroš

 

 

 

 


 

Učíme se znakový jazyk

03.11.10

Bc. Pavla Šuráňová, Bc. Eva Machů, Mgr. Petra Martinková,DiS

   Součástí projektu „Využití ICT pro vzdělávání žáků se specifickými potřebami“ je zařazen i roční kurz výuky znakového jazyka pro vyučující odborných předmětů teoretické a praktické výuky oboru Pečovatelské práce. Zmíněný kurz probíhá v SOU Valašské Klobouky pod vedením lektorky p. Kamily Damborské  z České unie neslyšících ve Zlíně v rozsahu 80 výukových  hodin.

   Dne 27. října 2010 v době podzimních prázdnin proběhla již druhá lekce, kterou absolvovaly učitelky oboru Pečovatelské práce. Znakový jazyk je jazyk, který potřebujeme ke komunikaci s neslyšícími lidmi.

   Doufáme, že poznatky získané z výuky znakového jazyka obohatí teoretickou výuku odborných předmětů a přispějí ke snadnějšímu dorozumívání s osobami se zdravotním postižením zvláště s neslyšícími klienty v odborném výcviku.

 Bc. Pavla Šuráňová, Bc. Eva Machů, Mgr. Petra Martinková,DiS

 
 
 

SOU Valašské Klobouky zahájilo realizaci 1. projektu z ESF

       Realizace projektu s názvem „VYUŽITÍ ICT PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI “ byla zahájena 1.3.2009, jeho rozpočet činí 5,1 milionu Kč. Partnerem projektu je OU a PrŠ Zlín-Klečůvka, které má s výukou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dlouholetou zkušenost, a tak společně s námi dokáží lépe definovat hlavní bariéry přístupu ke vzdělání.
      Cílem projektu je vytvořit pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky oborů typů E (  zednické práce, malířské a natěračské práce, kuchařské práce, pečovatelské práce, zámečnické práce ve stavebnictví ) individuální výukové programy. Ty budou vytvořeny a dále žákům poskytovány prostřednictvím ICT, v rámci klasické výuky i mimoškolních aktivit, zároveň tímto dojde k započetí výuky cizího jazyka. Využitím ICT v tvorbě a užití individuálních výukových programů bude vytvořen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami rovný přístup ke stejně kvalitní výuce, budou odstraněny bariéry přístupu ke vzdělání, které mohou být způsobeny zdravotním handicapem.
      Vlastní tvorba výukových programů začala 1.3.2009 a bude ukončena 31.8.2009. Během této doby bude vytvořeno 36 výukových programů, zapojeno je 17 pedagogů našeho učiliště, kteří vytvoří 29 výukových programů a 6 pedagogů partnera projektu, kteří vytvoří 7 výukových programů. A co obnáší práce na vytvoření jednoho výukového programu? Především zpracování učiva v elektronické verzi, formou prezentace jednotlivých témat dle osnov pro daný ročník, doplněné o další multimediální příspěvky – fotodokumentace, videa, včetně testů a kontrolních otázek.
      Implementace nově vytvořených výukových programů do výuky u nás ve škole i ve škole partnera projektu začne od 1.9.2009 a potrvá do 31.12. 2011. V průběhu měsíce  ledna - února 2012 budou všechny vytvořené výukové programy prezentovány na webových stránkách školy a tím dojde ke zpřístupnění i dalším školám a žákům. Ke dni 2.3.2012 dojde k ukončení projektu.

      A co další SOU, kromě výukových programů,  tímto projektem získá?
- vybavení 5 učeben – notebookem, dataprojektorem, vizualizérem, plátnem,
   tabulí, včetně ozvučení
- vybavení 1 počítačové učebny - 14 sestav, včetně nového nábytku a podlahy,
   interaktivní tabule včetně interaktivní tabulky pro žáka
- schodolez ke zpřístupnění veškerých prostor školy
- bezbariérový přístup do školy ( rampu ), včetně nových hlavních vchodových dveří
- flash disky pro všechny žáky
- učební pomůcky k posílení manuální zručnosti žáků
      Navíc dojde k posílení atraktivity vzdělání, což vidíme jako jednu z možností, jak eliminovat riziko předčasného odchodu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze vzdělávací soustavy.

Bc. Josef Zvonek

Fotogalerie stavení úpravy

Fotogalerie Montáž zařízení a pomůcek