Družební sportování

Éra společného státu Čechů a Slováků je sice pryč, ale vzájemné vazby nelze zpřetrhat. Je tomu již 16 let co SOU Valašské Klobouky navázalo družbu s SOŠ Pruské. Každoročně se mezi školami konají sportovní akce a v úterý 4.5.2010 jsme letos konečně nasedli do autobusu a odjeli směr Pruské, kde mezi sebou soutěžili chlapci a děvčata v různých sportovních disciplínách.

Našim se podařilo zvítězit v malé kopané, volejbalu, stolním tenisu a to nám stačilo k celkovému vítězství.

Ale nejen sport a setkání studentů tvoří náplň naší družby. V pravidelných intervalech se setkávají také pedagogické sbory obou škol. V rámci těchto setkání si pedagogové předávají zkušenosti, které jim pak pomáhají v jejich práci přímo v hodinách.

 

Mgr. Pavel Hrabina

Mgr. Radomír Soural

 

 

 

Sportování - družební akce:
      Každoročně se setkávají žáci družebních škol - našeho SOU Val. Klobouky  a SOŠ z Pruského ( ze Slovenska). Soutěží spolu na poli sportovním v různých disciplínách: Běh, volejbal, fotbal, stolní tenis, střelba ze vzduchovky a po skončení zápolení se seznamují na odpolední diskotéce.
     Dne 13.5.2008 se uskutečnil na ZSŠP Pruské v rámci družební a příhraniční spolupráce „Družební sportovní setkání škol“. Celou akci zahájil  ředitel školy SOŠ Pruské Ing. Ján Tonhauser spolu s Mgr. Přemyslem Jarošem, ředitelem našeho SOU Valašské Klobouky. Po oficiálním přivítání nám zahrála rocková kapela žáků z družební školy a děvčata zacvičila aerobic. Sportovní soutěže se odehrávaly v areálu školy kde mezi sebou soupeřili žáci v těchto disciplínách: přespolní běh děvčat na 1500m a chlapců na 3000m, stolní tenis chlapců a děvčat, volejbal smíšených družstev, malá kopaná a floorbal. Z naší školy přijelo 40 žáků a dosáhli těchto výsledků:

1.místo – přespolní běh Kolbingerová Klára z 2.KP
1.místo – přespolní běh Hrdlička Michal z 3.Aa
1.místo – stolní tenis Podušel Michal z 2.Bk
1.místo – volejbal mix „A“
1.místo – florbal 3.A
2.místo – přespolní běh Šenkeříková Klára z 1.Bk
2.místo – florbal 1.Co
2.místo - malá kopaná 3.Co
3.místo – stolní tenis Šenkeříková Klára z 1.Bk
3.místo – volejbal mix „B“

     V celkovém bodovém ohodnocení škol zvítězila škola SOU Valašské Klobouky. Při vyhlášení výsledků poděkoval všem našim žákům ředitel školy Mgr.Přemysl Jaroš za vzornou reprezentaci školy.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mgr. Pavel Hrabina
               
             
               
Několik fotografií z předcházejících ročníků