Barmanský kurz

 

SOU Valašské Klobouky zve všechny zájemce na barmanský kurz, který se  koná 2. 4. – 5. 4. 2013. (Po Velikonocích) 
 

Zápisné pro studenty činí 2300,- Kč.  Zápisné pro dospělé osoby činí 3500,- Kč.

Po úspěšném ukončení barmanského kurzu obdržíte certifikát o absolvování s prospěchem Prospěl, prospěl s vyznamenáním.
 

Více informací a zápis zájemců u paní Bc. Blanky Ovesné, Tel:  733373677


 

19.01.11

Bc. Blanka Ovesná

Dne 17. 1. 2011 začal pro žáky gastronomie obor kuchař – číšník a obor kuchařské práce barmanský kurz. Tento kurz probíhá na motorestu Šafrán. Tímto děkujeme za umožněné poskytnutí prostorů a za milé přijetí. Kurz je v rámci výchovné a vzdělávací činnosti pořádán SOU a paní PhDr. Zdeňkou Endlicherovou (akreditované pracoviště  MŠMT ČR  v Brně).

Nejdříve žáci vyslechli teorii v rámci učebních osnov, tématického celku – nápoje, seznámení s inventářem, druhy nápojů, práce s šejkrem a za barem. V průběhu dalších dnů žáci trénují práci a zručnost míchání nápojů. Závěrečné zkoušky formou testu, ústního pohovoru a praktické části míchaných nápojů se uskuteční ve čtvrtek 20. 1. 2011.

Bc. Blanka Ovesná

 

 

29.9.2008
               Barmanský kurz 22. 9. - 26. 9. 2008
  V týdnu od 22. 9. do 26. 9. 2008 proběhl na hotelu Jeleňovská tradiční "Barmanský kurz"  pro žáky 2. a 3.ročníku oboru Kuchař – číšník pro pohostinství  a Kuchařské práce.

     Kurz již po několikáté vedla zkušená lektorka PhDr. Zdeňka Endlicherová ze vzdělávacího střediska NcM Brno. V příjemném prostředí modernizovaného hotelu Jeleňovská získali žáci po týdenním intenzivním kurzu cenný certifikát, který je opravňuje dále v profesním životě pracovat, podnikat v oblasti nápojové gastronomie.
     Je již ověřenou zkušeností z dřívějších let, kdy tento certifikát posloužil spolu s výučním listem pro přijetí absolventů do dalšího zaměstnání.
      Vysoká profesní úroveň lektorů a pracovní denní nasazení od 8.00 do 18.00 hodin každý den si zaslouží patřičnou úctu a uznání všech, kteří se na organizaci kurzu podílejí – Bc. Blance Ovesné, učitelce OV, vedení hotelu Jeleňovská za poskytnutí prostor a zázemí pro uskutečnění kurzu a hlavně ještě jednou lektorům ze vzdělávacího střediska NcM Brno.
       Nashledanou při dalším Barmanském kurzu – třeba již za rok, v případě i zájmu zájemců z řad veřejnosti.