UNIV 3

 

Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

1. podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.

2. rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení

3. modernizovat proces akreditací

4. podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a

na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Více na www.univ.cz


1.11.2013

V rámci pilotního ověřování byly již ověřeny programy Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) a Zhotovitel zateplovacích systémů (36-002-H). V příštím roce 2014 bude škola ověřovat další výukové programy (Šička interiérového vybavení 31-029-H, Výroba těstovin 29-005-E, Výpomoc při obsluze hostů 65-012-E). Všichni účastníci mají účast zdarma.

 


Od června  2012 je naše škola Střední odborné učiliště Valašské Klobouky zapojena do projektu UNIV 3, jehož cílem je podobně jako u předchozího projektu UNIV 2 kraje proměnit střední školy na instituce poskytující počáteční i další vzdělávání - na Centra celoživotního učení. V současné době  probíhá na naší škole pilotní ověřování rekvalifikačního kurzu profesní kvalifikace 36-022-H Zhotovitel zateplovacích systémů, na který má naše škola autorizaci udělenou Ministerstvem průmyslu a obchodu. Výuka v rozsahu 200 hodin, která zahrnuje teoretickou i praktickou výuku,  je pro účastníky  zdarma, neboť je  hrazena z prostředků ESF. Účastníci kurzu byli vybráni ve spolupráci s Úřadem práce ve Valašských Kloboukách. Cílem  vzdělávacího programu je připravit absolventa na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnotícím standardem profesní kvalifikace pro budoucí uplatnění na trhu práce. Během necelých dvou měsíců musí účastníci zvládnout mnoho odborných kompetencí, které program vyžaduje. Výuka probíhá během týdne v odpoledních hodinách a v sobotu  pod odborným vedením lektorů našeho učiliště.
Na konci kurzu po vykonání zkoušky  získají  účastníci Certifikát o úspěšném absolvování programu DV  profesní kvalifikace Zhotovitel zateplovacích systémů.

Bc. Libor Kostka

 


 

Naše škola Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se zapojila do Projektu UNIV3, jehož hlavním cílem je zkvalitnit systém rekvalifikací a to podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Ve dnech od 6.5. do 30.6. 2013 škola pilotovala výukový program Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H). Programu se zúčastnilo 10 účastnic, které prošly teoretickou i praktickou výukou. V teoretických hodinách se účastnice získaly  informace o bezpečnosti a hygieně v restauračních zařízení, o přípravě a zpracování surovin, přejímce a skladování potravin a normování  pokrmů. V praktických hodinách se naučily připravovat různé druhy pokrmů studené kuchyně.

Výukový program byl dne 17.6. a 18.6. 2013 zakončen zkouškou, ve které zúročily všechny tyto nabyté vědomosti. Na závěr kurzu všechny účastnice získaly osvědčení o absolvování Programu Přípravy pokrmů studené kuchyně.

  Ing. Jaroslava Pospíšilová