UNIV 2 kraje


21. 9. 2012
UNIV2 Kraje
 
Kurz AJ pro budoucí zájemce o práci v zahraničí, Chceš poznat své auto?, Barmanský kurz, Základy podnikání, Vedení podnikatelské činnosti – účetnictví, daňová evidence, Finanční gramotnost.
 
Kontakt
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky
Brumovská 456
766 01 Valašské Klobouky
tel: 577 006 452
 
název vzdělávací akce
Kurz AJ pro budoucí zájemce o práci v zahraničí
typ vzdělávací akce
zájmové vzdělávání
rozsah akce (počet hodin)
48
pro koho je kurz otevřen
veřejnost
cena/účastník
130,- Kč / hod
místo konání
SOU Valašské Klobouky
kontaktní osoba
Mgr. Dagmar Machů
 
název vzdělávací akce
Chceš poznat své auto?
typ vzdělávací akce
zájmové vzdělávání
rozsah akce (počet hodin)
40
pro koho je kurz otevřen
veřejnost
cena/účastník
300,- Kč / hod
místo konání
SOU Valašské Klobouky
kontaktní osoba
Ing. Kamil Ptáček
 
název vzdělávací akce
Barmanský kurz
typ vzdělávací akce
zájmové vzdělávání
rozsah akce (počet hodin)
 
pro koho je kurz otevřen
veřejnost
cena/účastník
3500,- Kč
místo konání
SOU Valašské Klobouky
kontaktní osoba
Bc. Blanka Ovesná
 
název vzdělávací akce
Základy podnikání
typ vzdělávací akce
zájmové vzdělávání
rozsah akce (počet hodin)
15
pro koho je kurz otevřen
veřejnost
cena/účastník
200,- Kč / hod
místo konání
SOU Valašské Klobouky
kontaktní osoba
Ing. Pospíšilová, Ing. Dorňáková
 
název vzdělávací akce
Vedení podnikatelské činnosti – účetnictví, daňová evidence
typ vzdělávací akce
zájmové vzdělávání
rozsah akce (počet hodin)
60
pro koho je kurz otevřen
veřejnost
cena/účastník
200,- Kč / hod
místo konání
SOU Valašské Klobouky
kontaktní osoba
Ing. Pospíšilová, Ing. Dorňáková
 
název vzdělávací akce
Finanční gramotnost
typ vzdělávací akce
zájmové vzdělávání
rozsah akce (počet hodin)
15
pro koho je kurz otevřen
veřejnost
cena/účastník
200,- Kč / hod
místo konání
SOU Valašské Klobouky
kontaktní osoba
Ing. Pospíšilová, Ing. Dorňáková
   
 
Zpracoval:
Metodik školy: Ing. Jaroslava Pospíšilová, UNIV2 Kraje
Mentor školy:   Mgr. Přemysl Jaroš, UNIV2 Kraje


 

Kurz - Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých

03.04.12

Ing Jaroslava Pospíšilová

Naše škola Střední odborné učiliště ve Valašských Kloboukách se účastní projektu UNIV2 Kraje, který pomáhá středním školám proměnit se v centra celoživotního vzdělávání, kde se budou učit jak žáci v rámci počátečního vzdělávání, tak se zde budou moci v různých formách vzdělávat také dospělí.

V rámci tohoto projektu devět učitelů absolvovalo kurz „Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých“. Kurz byl pořádán Filosofickou fakultou University Palackého v Olomouci. Každý z učitelů absolvoval jednotlivá školení, ke studiu dostal studijní materiály a jako výstupy ze školení byly dílčí úkoly jako např. vytvoření programu dalšího vzdělávání, vytvoření vybrané vyučovací jednotky, kterou pak každý vyučující před lektorem a kolegy prezentoval. Na závěr kurzu učitelé zpracovali závěrečnou písemnou práci a získali tak Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Získání tohoto osvědčení umožňuje Střednímu odbornému učilišti a zároveň jednotlivým učitelům nabízet a pořádat další kurzy ke zvýšení a doplnění znalostí dospělých. Zájemci z řad pracujících, firem, podnikatelů ale i široké veřejnosti, tak mohou navštěvovat kurzy podnikání, vedení podnikatelské činnosti – účetnictví a daňové evidence, obchodní korespondence, ovládání PC, tvorby webových stránek, anglického a německého jazyka, sommeliérství, teplé a studené kuchyně a další.

Ing. Jaroslava Pospíšilová
 

 


 

4. 11. 2012

Strategicky plan rozvoje dalšího vzdělávání SOU Valašské Klobouky

 


 

Projekt UNIV2 kraje

11.10.11

Mgr. Přemysl Jaroš, Ing. Jaroslava Pospíšilová

Projekt UNIV2 kraje

Naše škola, Střední odborné učiliště ve Valašských Kloboukách, byla zařazena do projektu UNIV2Kraje. Tento projekt pomáhá středním školám při proměně v centra celoživotního učení, která budou učit žáky jak v rámci počátečního vzdělávání, tak také budou nabízet různé formy dalšího vzdělávání pro dospělé.
Rozšíření nabídky kurzů má přispět ke zvýšení účasti obyvatel na dalším vzdělávání. Po ukončení školy se totiž dále vzdělává pouze menší část obyvatel ČR a to při rychlých ekonomických i společenských změnách globalizovaného světa nestačí. Řada dospělých se proto vrací do školy, aby snadněji našla zaměstnání.
Také naše škola bude nabízet řadu kurzů ke zvýšení a doplnění znalostí dospělých. Vedle svářečského kurzu, který škola již nabízí, bude vytvořen a nabízen program tzv. Fiktivních firem, kde si zájemci mohou osvojit veškeré znalosti a praktické dovednosti z podnikání, založení firmy nebo obchodní společnosti, vypracování podnikatelského záměru, vedení účetnictví či daňové evidence, obchodování, nahlédnou do obchodního práva a získají základy business english.
Dne 6. – 7. října 2011 se zástupci školy zúčastnili odborné konference individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE, která proběhla v Otrokovicích. Cílem konference bylo seznámit odbornou veřejnost s řešením projektu, který je zaměřen na další vzdělávání škol a přeměnu středních škol v centra celoživotního učení.  Konference se konala pod záštitou Mgr. Josefa Slováka, radního Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy.


Mgr. Přemysl Jaroš, Ing. Jaroslava Pospíšilová

 


 

 

Několik fotografií ze seminářů... kliknutím na foto zvětšit...