Projekt Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 2012-2014

 

Realizace projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT


9. 6. 2014

Přehled vytvořených digitálních učebních materiálů podle jednotlivých předmětů:

(Všechny soubory jsou zabaleny metodou *.zip)

 

Anglický jazyk:  Sada 1

                            Sada 2

 

Biologie:  Sada 1

                 Sada 2

                 Sada 3

 

IKT:  Sada 1

         Sada 2

         Sada 3

 

Motorová vozidla:  Sada 1

                                 Sada 2

                                 Sada 3

 

Německý jazyk: Sada 1

                            Sada 2a  (pozn.: sada 2 byla pro velikost souboru rozdělena na dva soubory)

                            Sada 2b     

 

Opravárenství:  Sada 1

                            Sada 2

                            Sada 3

 

Právo:  Sada 1

             Sada 2

             Sada 3

 

Stolničení:  Sada 1

                     Sada 2

                     Sada 3

 

Účetnictví:  Sada 1

                     Sada 2

                     Sada 3

 

Ing. Kamil Ptáček


                      


18.03.2013

Výzva k podání nabídky projektů - 2.kolo:

CZ.1.07/1.5. 00/34. 0459 - "Zkvalitnění výuky prostřednictvim ICT"

a CZ.1.07/1.1.38/01.0021 - "Využiti e- Iearningu pro rozvoj klíčových kompetencí žáků"

 

 

        Valašské Klobouky                                 Mgr. Přemysl Jaroš                                

              18. 3. 2013                                                ředitel školy

 

 

 


18.02.2013

Inovované výukové materiály z projektu.

 

Biologie-rozmanitost živých organismů

IKT 1

Konstrukce vozidel I

Pracovní a obchodní právo

Stolničení I

Technologie

Účetnictví

  


13.02.13

 

Výzva k podání nabídek - 1. kolo  (na dodávku PC, tabletů, vizualizérů, dataprojektorů, přenosných přehrávačů a tiskárny)

 


 

23.05.12

Ing. Kamil Ptáček

Projekt Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0459.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 

PROJEKT:  ZKVALITNĚNÍ  VÝUKY  PROSTŘEDNICTVÍM  ICT

Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se zapojilo do výzvy MŠMT ČR – EU peníze středním školám. Jedná se o novou oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, která je financována z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.                                                                                                      

Oblast podpory 1.5 zahrnuje 8 prioritních témat:


I.     Čtenářská a informační gramotnost
II.    Cizí jazyky
III.   Využití ICT
IV.  Matematika
V.   Odborné kompetence
VI.  Finanční gramotnost
VII.  Inkluzivní vzdělávání
VIII. Mentoring

Na základě výzvy byla vypracována a podána žádost na realizaci projektu s názvem Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT s výší rozpočtu 1 138 842,-Kč. Tato žádost byla MŠMT ČR přijata a schválena a tak projekt běží od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2014. Dále byl stanoven realizační tým, který se skládá z vedení projektu a devíti odborných řešitelů. Na naší škole jsme se zaměřili na dvě klíčové aktivity a to II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách a III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Výstupem těchto klíčových aktivit bude tvorba tzv. digitálních učebních materiálů, které budou následně ověřovány při výuce. V rámci projektu budou vybaveny PC učebna a odborné učebny novou výpočetní technikou – PC, monitory, tablety, dataprojektory, vizualizery atd.

Ing. Kamil Ptáček, manažer projektu