Projekt Zelená škola

 

Projekt Zelená škola

 

 

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola.

Projekt Zelená škola® je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty do sběrného dvora či na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování učitelů a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí. V současné době je v projektu zapojeno 33 škol.

Po zapojení do projektu získala naše škola získala výhodu spočívající v tom, že svoz a ekologické zpracování veškerého elektroodpadu má zdarma.

Škola zároveň obdržela sběrný box s výplní (kartonovými krabicemi), plakát k označení sběrného místa, informační letáčky a možnost využívat logo Zelená škola při komunikaci s veřejností.

 
Certifikát


Ing. Ladislav Tkáč, Mgr. Radomír Soural