Projekt Vzdělávání v regionech Zlínského a Jihomoravského kraje

Naše škola byla úspěšným realizátorem projektu Vzdělávání v regionech Zlínského a Jihomoravského kraje CZ.1.07/3.1.00/50.0026.
Realizováno: 1. 7. 2014 - 30.6. 2015
Projekt byl realizován v obcích do 2 tis. obyvatel na území Zlínského a Jihomoravského kraje, přičemž ve Zlínském kraji bylo proškoleno celkem 1998 osob a v Jihomoravském kraji 301 osob (každý je započten tolikrát kolika vzdělávacích seminářů se zúčastnil). Základními cíli projektu bylo dosažení proškolení celkem 400 osob. Tento cíl byl překročen téměř 6x, tj. celkem bylo proškoleno 2299 osob.
 
Školení probíhalo v 5 oblastech vzdělávání:
1) Finanční gramotnost
2) Základy počítačových dovedností a digitální technologie
3) Právní vzdělávání
4) Spotřebitelská gramotnost
5) Základy podnikání
 
V každé oblasti bylo v nabídce min. 5 seminářů různě tematicky zaměřených. Každý seminář trval 4 vyučovací hodiny.
Cílová skupina - aktivní obyvatelstvo obcí do 2 tis. obyvatel - se hlásila na jednotlivé semináře dle svého zájmu.
Semináře se realizovaly přímo v jednotlivých obcích, kdy převažovaly skupiny po cca 5 - 6 lidech, což cílová skupina velmi přivítala. Školení tak bylo vysoce cílené a prakticky zaměřené na požadavky cílové skupiny.
Do motivace cílové skupiny ke vzdělávání se velmi aktivně zapojili představitelé jednotlivých obcí, místní spolky, neziskové organizace a svazy.
Průměrně se každý účastník zúčastnil 3 - 4 seminářů. Celkem bylo proškoleno 879 mužů a 1420 žen, kteří získali potvrzení o absolvování jednotlivých seminářů. V případě potřeby byl zajištěn svoz, který svážel osoby z více obcí do jedné, ve které se školení realizovalo.
Termín i čas školení byl přizpůsoben cílové skupině s ohledem na její časové možnosti. Dle jednotlivých oblastí vzdělávání byl největší zájem o oblast Základů počítačových dovedností a digitálních technologií, kde bylo proškoleno celkem 597 osob, následovalo Právní vzdělávání s 477 proškolenými osobami, Základy podnikání s 422 proškolenými osobami, Finanční gramotnost s 414 osobami a Spotřebitelská gramotnost 389 proškolenými osobami. Cílová skupina ocenila zaměření jednotlivých seminářů na praktická témata z každodenního života, zkušené lektory a organizaci vzdělávání. Tyto pozitivní faktory ovlivnili vysoký nárůst zájmu o další témata školení.
 
Vedoucí projektu: Ing. Marcela Kubíčková