Projekt Řemeslo - návrat ke kořenům

 

Cílem projektu je zvýšení zájmu žáků ZŠ o studium řemeslných a technických oborů, tj. vhodné plošné představení těchto oborů v rámci celého Zlínského kraje a vytvoření jednotlivých postupů, výukových modulů      a propagačních nástrojů pro vzdělávání, prezentaci a přiblížení těchto oborů žákům zejména 7., 8. a 9. tříd ZŠ.

Cíle projektu jsou naplňovány pomocí realizace propagačních kampaní řemeslných a technických oborů vůči žákům ZŠ. Kampaně jsou realizovány za účasti odborných pracovníků škol (výchovných poradců) a profesních odborníků.

  Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky


Exkurze žáků z okolních ZŠ v rámci projektu Řemeslo - návrat ke kořenům

Během exkurze v rámci projektu  Řemeslo - návrat ke kořenům na  SOU Valašské Klobouky dne 15. 11.  2011 navštívili žáci okolních základních škol tyto pracoviště vyučovaných oborů.

 

Obor Automechanik: 

- seznámení s oborem

- ukázka diagnostiky vozidla

- soutěž zručnosti – výměna kola automobilu

- soutěž zručnosti – montáž šroubového spojení

 

Obor Opravář zemědělských strojů:

- seznámení s oborem

- ukázka práce na kovářské dílně

- výroba kroužku, skoby

 

Obor Kuchař-číšník:

- seznámení s oborem

- odborná ukázka míchání nápojů + flambování

- míchání nápoje dle vlastí receptury jednotlivými žáky

- flambování

 

Autoškola:

- jízda zručnosti – průjezd brankami (slalom), couvání, parkování

 

Žáci byli rozděleni do čtyř skupin, které se vystřídali na čtyřech pracovištích.

Veškeré aktivity žáků ZŠ proběhli pod odborným dohledem učitelů odborného výcviku.

 

Mgr. Přemysl Jaroš, Mgr. Pavel Hrabina, Mgr. Radomír Soural