Mikroprojekt A ja su synek z Klobúk a ja su cérka z Pruského

 

Mikroprojekt A ja su synek z Klobúk a ja su cérka z Pruského

 

Mgr. Olga Kortová

 


 

Závěrečná konference projektu A ja su ...

10.10.11

Mgr. Olga Kortová

Dne 5. října 2011 jsme uskutečnili Závěrečnou konferenci pro  zrealizovaný projekt "A ja su synek z Klobúk a ja su cérka z Pruského" reg. číslo CZ/FMP.03/0109, který je spolufinancován  EU, z prostředků fondu mikroprojektu spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

Na společné pracovní i neformální odpoledne pozvání přijali  : Bc. Milena Kovaříková, členka Rady Zlínského kraje,  zástupci partnerských škol a Krajského úřadu v Trenčíně v čele  s paní ředitelkou Ing. Jankou Fedorovou, Ing. Josef Zezulka- finanční  manažer projektu a celý zbývající realizační tým. Slavnostní shůzka se konala v příjemném prostředí  smluvního pracoviště  Mototrestu Šafrán. Velmi chutné pohoštění nám připravil kolektiv našich učňů pod vedením svých pedagogů a personálu.

Projekt probíhal od 1. 11. 2010 do 30. 10. 2011 v přirozeném prostředí zúčastněných škol i v mimoškolní oblasti. V současné době ještě žáci využívají nakoupeného materiálu v rámci projektu ke Dnům otevřených dveří v obou partnerských školách  /13.10, 14. 10. 2011/. Zhodnotili jsme všechny uskutečněné aktivity, zúčastnění mohli zhlédnout prezentaci v líbezně se nesoucí slovenštině. Každý obdržel leták  a  česko-slovenský i slovensko-český slovníček  nasbíraných výrazů, které využívali  naši studenti během jeho realizace.

Byla to práce velmi namáhavá, avšak vzdělávání mládeže i spolupráce partnerských škol jistě pozitivně ovlivnila a napomohla i k rozvoji Zlínského a Trenčianského samosprávného kraje. Předpokládáme, že jsme něco málo posunuli jazykovou gramotnost národních jazyků, navázali větší spolupráci s novými odborně zaměřenými pedagogy. Jsme si vědomi, že jednoletý projekt situaci nevyřešil, ale věříme, že se nám podařilo vzbudit ve studentech zájem o naše dva západoslovanské jazyky a  kulturu. V duchu známého "Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem" budeme zejména formou vrstevnického vyučování i dále rozvíjet schopnosti vzájemné komunikace našich studentů.

 

Mgr. Olga Kortová

 


Poslední aktivita (šestá) mikroprojektu A ja su synek...

19.09.11

Mgr. Olga Kortová

V rámci dokončení posledních aktivit mikroprojektu A ja su synek z Klobúk... a ja su cérka z Pruského
č.r. CZ/FMP.03/0109 je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty, SOU Valašské Klobouky a SOŠ Pruské vytvořily jazykový test, který je umístěný na www. stránkách škol, do něhož mohou libovolně vstupovat studenti zúčastněných škol. Zároveň jsme vytvořili slovník nejznámějších pojmů z obou jazyků specifických pro tento společný region.

 

Znění kvízu najdete na tomto odkazu ve formě prezentace

 


Odpovědi na jazykové testy posílejte na adresu : olga.kortova@souvk.cz

 

Mgr. Olga Kortová, manažer projektu

 

 
 

 

Pátá aktivita projektu A ja su synek... Praha

23.06.11

Mgr. Olga Kortová

A ja su synek z Klobúk... a ja su cérka z Pruského
č.r. CZ/FMP.03/0109 je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty

     Mikroprojekt  „A ja su synek z Klobúk a ja su cérka z Pruského“, který vznikl na základě dlouholeté přátelské spolupráce škol SOU Valašské Klobouky a SOŠ Pruské se blíží k závěru. Jeho aktivity Česká meziválečná tvorba, prezentace školy a města Valašské Klobouky, Vznik a vývoj slovenského jazyky a literatury, národní obrození, Štúrovci, Kuchaři flambují – aranžéři kouzlí, Zábavné a soutěživé jazykové hry, návštěva historického kostela  byly úspěšně zrealizované a vrcholem projektu byla Literárně-historická  a vzdělávací  exkurze do hlavního města Prahy ve dnech 15.6. – 18.6. 2011.

     Ubytovali jsme se v hotelu Brno a hned vyrazili na  večerní Křižíkovu fontánu. Pestrost, barevnost fontány spojená s dojímavou hudbou zapůsobila na každého, zahnala únavu a všichni jsme pocítili radost a štěstí, že právě my jsme tu dnes a můžeme vidět něco tak okouzlující a nádherné. To bylo již dobré znamení, že pobyt v Praze splní náš cíl a vzájemné propojení, komunikace a přátelské vztahy mezi českými a slovenskými studenty budou i nadále pokračovat.

     Na druhý den jsme se zúčastnili prohlídky Národního divadla, prošli Václavské náměstí doplněné výkladem našich pedagogů, seznámili jsme se s historií Staroměstské radnice a věže, Prašné brány, Obecního domu ... a unavení jsme odešli na společnou večeři.

     V pátek hned po snídani jsme vyrazili na Pražský hrad, kde nás již očekával průvodce. Prohlédli jsme si chrám sv. Víta, další prostory Hradu i se Zlatou uličkou a samozřejmě nechybělo střídání stráže. V 18hod jsme již seděli v divadle Hybernia na muzikále Tři mušketýři. Opět silný zážitek, neboť muzikál se nesl ve znamení přátelství, lásky, pomoci, což je i náš hlavní cíl projektu. Má  totiž dokázet, že český a slovenský jazyk využívají mladí lidé v běžném životě, v běžné komunikaci, v cestování do blízkých vesnic a měst za rodinami, nákupy, při sledování televizních programů, poslouchání moderní hudby, a také při hledání si nového zaměstnání v České či Slovenské republice.  

 
Mgr. Olga Kortová 

    

 


Kuchaři flambují a aranžéři kouzlí

4. aktivita projektu A ja su synek z Klobúk... a ja su cérka z Pruského

č.r. CZ/FMP.03/0109 je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty

27.04.11

Mgr. Olga Kortová

Zábavná a poučná forma vzdělávání - jazykovědný kvíz a historicky zaměřená exkurze do tamějšího působiště mnicha – představitele barokní literatury Hugolína Gavloviče

 
V rámci  mikroprojektu A ja su synek z Klobúk... a ja su cérka z Pruského
č.r. CZ/FMP.03/0109 je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty jsme uskutečnili již čtvrtou aktivitu, tentokráte v partnerské škole SOŠ Pruské.


Slovenští studenti  spolu se svými pedagogy připravili a vyhodnotili zábavnou soutěž  pro čtyři družstva . Soutěžilo se v oblasti hlavolamů, historie Valašskokloboucka a okolí Pruského, chráněné krajinné oblasti, jazykových a vědomostních  zkušeností. Atmosféra byla velmi napínavá, ostatní povzbuzovali své kamarády . Následovala módní přehlídka zajímavých modelů, vyrobených z odpadů a plastů - EKO MÓDA. Po společném obědě a soutěživém dopoledni navázal program exkurzí do místního barokního kostela s přednáškou a varhaním koncertem. Společně jsme vyhodnotili kvíz, předali osvědčení a ceny.  I. místo SOU Valašské Klobouky, II. místo SOŠ Pruské, III. místo SOŠ Pruské a VI. místo SOU Valašské Klobouky. Celkem se celé aktivity zúčastnilo 20 a 20 studentů maturitních tříd.  Mladí lidé tak opět společně komunikovali, řešili a diskutovali ve svých mateřských jazycích, což je hlavním účelem  celého projektu.

Mgr. Olga Kortová

 

 


 

21.03.11

Bc. Blanka Ovesná, Mgr. Olga Kortová, Bc. Ludmila Čechová

„Kuchaři flambují... aranžéři kouzlí“, to je název již třetí velmi zdařilé aktivity, která očividně naplňuje svým obsahem  účel a význam našeho mikroprojektu   A ja su synek z Klobúk... a ja su cérka z Pruského
č.r. CZ/FMP.03/0109 je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty
 

SOU Valašské Klobouky přichystalo pracovní dílny, v nichž čeští žáci oboru Kuchař-číšník předváděli a prakticky učili slovenské žáky oboru Aranžér-viazač a Cukrář základy flambování a stolování. Slovenští žáci – aranžéři pod  vedením svých pedagogů přičlenili k sobě skupinky našich žáků a prakticky předváděli základy aranžování. Mezi všemi  vládla po celý den úžasná atmosféra, komunikace a nová přátelství, kterou jen výrazně podtrhl nápad slovenských žáků! Přijeli totiž s kytarou a harmonikou, a tak po naší škole se nejen linula vůně palačinek, škola rozkvétala pod rukami aranžérů, ale se zpěvníky slovenských a českých písní si při práci všichni báječně zazpívali.

 Bc. Blanka Ovesná, Mgr. Olga Kortová, Bc. Ludmila Čechová

 

 

 


 

Pedagogové učí česky a slovensky

08.02.11

Mgr. Olga Kortová, Bc. Ludmila Čechová

 

V rámci vzdělávacích aktivit mikroprojektuA ja su synek z Klobúk... a ja su cérka z Pruského
č.r. CZ/FMP.03/0109 je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty, pedagogové Mgr. Olga Kortová, Mgr. Janka Hajduchová a Bc. Ludmila Čechová učili česky a slovensky na partnerských školách - SOŠ Pruské a SOU Valašské Klobouky. Navzájem poznávali nejen literaturu druhé země, ale také historii obou měst a škol.

Lektorka pro výuka českého jazyka a literatury Mgr. Olga Kortová vyučovala dne 27. 1. 2011 studenty SOŠ Pruské Českou meziválečnou literaturu /hospodářská, politická a kulturní situace za I. republiky, odraz v literatuře, nové umělecké směry.../. Studenti vzájemně komunikovali, kladli otázky, rozebírali díla J. Haška, K. Čapka, vytvořili neformální výuku české literatury. Společně tak propojili českou a slovenskou literaturu do výuky v rámci maturitních okruhů prostřednictvím mateřských jazyků.

Téhož dne na SOŠ Pruské proběhla prezentace Bc. Ludmily Čechové s názvem Historie a současnost SOU a města Valašské Klobouky. Studenti se nenásilnou formou seznámili s historií, současností a kulturním i společenským životem SOU a města. Prezentace byla zakončena videoukázkami z chráněné oblasti Bílých Karpat. Studenti zhlédli krásná a zajímavá místa, lokality s cenným odkazem duchovním i materiálním.

O vzniku a vývoji slovenského jazyka a literatury /Národní obrození, Štúrovci/ učila dne 4. 2. 2011 lektorka slovenského jazyka Mgr. Janka Hajduchová.

Pedagogové SOU Valašské Klobouky a SOŠ Pruské vytvořili přednáškové a zážitkové dopoledne, do kterého studenti vstupovali s otázkami a diskutovali o daném problému. Společně rozebírali díla slovenských a českých autorů s důrazem na slovanskou vzájemnost. Studenti obou partnerských škol obdrželi studijní a informační materiál, který jim vytvořili jejich pedagogové.

Těšíme se na další společná setkání, která se uskuteční v březnu i dubnu.

Mgr. Olga Kortová, Bc. Ludmila Čechová

 

 

Mikroprojekt  A ja su synek z Klobúk... a ja su cérka z Pruského
č.r. CZ/FMP.03/0109 je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty

Na základě dlouholeté spolupráce partnerských škol SOU Valašské Klobouky a SOŠ Pruské vznikl a právě se začíná realizovat nový projekt, jehož východiskem jsou výsledky výzkumů, které dokládají, že čeští a slovenští studenti  přestávají rozumět slovenštině a naopak češtině. Jazyky jsou postupně vytlačovány jednak vlivem výuky cizích jazyků, jednak mizí ze sdělovacích prostředků a televize vůbec.

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro rozvoj praktické použitelnosti obou jazyků na partnerských školách,  propojíme českou a slovenskou literaturu do výuky v rámci maturitních okruhů prostřednictvím mateřských jazyků, studenti navážou nové kontakty, osvojí si nové dovednosti a zkušenosti, dojde ke zlepšení a prohloubení spolupráce našich škol, vyvstanou nové náměty i pro mimoškolní činnost a zkušenosti pro další nové projekty. 

Zachování a posílení historicky daného bilingvismu češtiny a slovenštiny otevírá více než kdy předtím možnosti širšího pracovního uplatnění absolventů učňovského školství na trhu práce v obou regionech. Cílovými skupinami jsou studenti maturitních oborů Podnikání, zapojena je i učňovská mládež oboru Kuchař-číšník a Viazač- Aranžér. Tato práce může přispět ke zvýšení odbornosti studentů, rozšíří povědomí o našich kulturních památkách, získají studijní materiály, slovník, jazykové testy a všechny aktivity uzavřeme společnou exkurzí do bývalého hlavního města obou národů- Prahy.

 Projekt je realizován ve Zlínském a Trenčianském kraji od listopadu 2010 do listopadu 2011. Všechny aktivity, které proběhnou budou prezentovány na těchto stránkách.

 

Mgr. Olga Kortová, 22. 12. 2010