Školní psycholog

Nabídka služeb školního psychologa
 

PhDr. Pavel Čapka
e-mail: capkapav@gmail.com
Tel.: 604 651 097
kancelář výchovného poradce, každý sudý čtvrtek v měsíci 10 –14 h, konzultace přes internetovou psychologickou poradnu kdykoliv

 

 

Kdo za mnou může přijít nebo mi napsat mi napsat email?


•    Žák, který…
…má problém se spolužáky, s kamarády, necítí se ve třídě dobře.
…si nerozumí s učiteli.
…má obtíže doma, s rodiči, se sourozenci.
…má problémy s učením, nebo neví, jak se má učit
…se cítí osaměle, smutně, něco jej trápí.
…si potřebuje popovídat a neví s kým.
…potřebuje poradit s výběrem dalšího studia
…má z něčeho strach a rád by si o tom s někým promluvil.
 

•    Rodič, který…
…má pocit, že jeho dítě má problémy se spolužáky.
…zjišťuje výchovné problémy s dítětem.
…objeví výukové problémy a neprospívání u svého dítěte.
…má pocit, že učitelé nerozumí jemu ani dětem.
…chce svému dítěti více porozumět
…má dítě, které se bojí chodit do školy, nebo se mu do ní chodit nechce.
 

•    Učitel, který…
…řeší výukové problémy svých žáků.
…řeší výchovné problémy žáků.
…cítí narušení v třídním kolektivu.
…chce pomoc při řešení negativních jevů chování u žáků.
…chce pomoc při rozvíjení pozitivní atmosféry ve třídě.
…potřebuje radu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
…chce více poznat svoje žáky.

 

Valašské Klobouky 4. 10. 2018