Seznam předmětů a komisí pro maturitní zkoušku 2017-2018

Maturitní zkouška  ve školním roce 2017-2018  - Seznam předmětů a komisí pro maturitní zkoušku

Třída 2. Nde, 2. N, studijní obor 64-41-L/51   Podnikání


Předseda:           Ing. Petr Nečas
Místopředseda: Bc. Josef Zvonek 
Třídní učitel:     Mgr. Radomír Soural

 
Předměty:                                                   Komise pro ústní část MZ: 
        
Český jazyk a literatura:                             Mgr. Tereza Bělašková, Mgr. Marcela Šuráňová
Anglický jazyk:                                            Mgr. Andrea Mlynáriková, Mgr. Jaromír Lacný
Ekonomika, Účetnictví a daně:                  Ing. Ivana Dorňáková, Ing. Jaroslava Pospíšilová
Právo, Marketing a Management:              Ing. Jaroslava Pospíšilová, Ing. Ivana Dorňáková
Informační a komunikační technologie:    Mg. Radomír Soural, Ing. Kamil Ptáček
Biologie a ekologie:                                     Ing. Ivana Dorňáková,  Ing. Ladislav Tkáč
 
Praktická zkouška z profilových předmětů - forma písemné práce: Ing. Ivana Dorňáková
 
Matematika:  písemná část
Zpracoval: Bc. Josef Zvonek
 
Schválil ředitel školy:  Mgr. Přemysl Jaroš, dne 20. 10. 2017