Nabídka povinných a nepovinných předmětů k MZ 2017-2018

Nabídka povinných a nepovinných předmětů pro maturitní zkoušku ve školním roce 2017/2018 na SOU Valašské Klobouky pro třídu 2.Nde, 2. N, oboru Podnikání
 
________________________________________

A. Společná /státní/část maturitní zkoušky
 
Český jazyk a literatura: písemná práce, didaktický test a ústní zkouška
Cizí jazyk /anglický/: didaktický test,  písemná práce a ústní zkouška
Matematika:  /didaktický test/
 

B. Profilová /školní část maturitní zkoušky/

1. Povinná část pro všechny studenty:   Ekonomika, Účetnictví a daně  /ústní zkouška/
2. Volitelná část pro všechny studenty: Právo, Marketing a Management  /ústní zkouška/
                                                                   nebo  IKT /ústní zkouška/
                                                                   nebo Biologie a ekologie  /ústní zkouška/
3. Praktická zkouška pro všechny studenty:  forma písemné práce
 
4. Nepovinné předměty:  Cizí jazyk  /jiný než v povinné části/
                                           Biologie a ekologie, ústní zkouška
                                           Informační a komunikační technologie: ústní zkouška 
 Ředitel školy: Mgr. Přemysl Jaroš, dne 20. 10. 2017