Maturita 2020

  

 


ANGLICKÝ JAZYK (NEPOVINNÝ PŘEDMĚT) – MATURITA
ŠKOLNÍ ZKUŠEBNÍ ÚLOHY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

 


 


 

 


 Český jazyk


 

PODOBA STÁTNÍ MATURITY
 

Státní maturita z Českého jazyka a literatury se skládá ze tří částí - didaktického testu, písemné práce a ústního zkoušení.
 

Informace k jednotlivým částem naleznete zde:
 

Všechna minulá zadání i řešení naleznete zde:

Literární žánry, které se mohou v testu objevit, jsou zde:
 

 

1. PÍSEMNÁ PRÁCE

Všechna minulá zadání naleznete zde:

Základní informace o všech slohových útvarech - Maturitní slohové minimum

2. ÚSTNÍ ČÁST
Seznam povinné četby k odevzdání:
Formulář ke stažení - Seznam povinné četby
 

Pokyny:
1. Vyplňte hlavičku - jméno a třídu
2. Odmažte ze seznamu ta díla, která jste nečetli
3. Zbylých 20 děl (= Váš seznam četby) očíslujte
4. Seznam vytiskněte, zasuňte do fólie a odevzdejte do pátku 31. března 2020 své učitelce češtiny.

Struktura rozboru  - osnova ústní části
 

Obsah rozboru  - vysvětlení jednotlivých bodů osnovy
 

Hodnocení ústní části

 

30. 9. 2019

Mgr. Tereza Bělašková