Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR

Z NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR SE POČÍNAJE ZÍTŘKEM (11.3.2020)
RUŠÍ VÝUKA AŽ DO ODVOLÁNÍ !
ZÁROVEŇ SE RUŠÍ I POBYT NA DOMOVĚ MLÁDEŽE A INTERNÁTU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ ŠKOLY !

Žáci i jejich zákonní zástupci jsou povinni sledovat informace na webu školy a ve sdělovacích prostředcích,
ve kterých budou průběžně informováni o aktuálním stavu.


 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
Tel.: 577006737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r
Č.j.: KHSZL 05913/2020 Ve Zlíně, dne 5. března 2020
Spisová značka: KHSZL/05913/2020/0.9/RED/ZL/
Elektronickou poštou
 

Všem zařízením a provozovnám pro výchovu a vzdělávání ve Zlínském kraji:
Epidemiologická situace ve světě ukazuje, že se zvyšuje počet onemocnění COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2. Klinické příznaky onemocnění se mohou objevit v různé míře intenzity, které však nelze odlišit od běžného respiračního onemocnění (teplota 38°C, kašel, dušnost, zimnice, bolesti svalů a kloubů). Inkubační doba trvá maximálně 14 dnů. K dnešnímu dni bylo v České republice potvrzeno 8 onemocnění novým typem koronaviru u osob, které pobývaly v Itálii v oblastech s výskytem onemocnění COVID-19.
 

V nejbližších dnech se budou navracet rekreanti z rizikových oblastí, a proto nelze vyloučit možnost zavlečení nákazy do Zlínského kraje. Na základě výše uvedeného:
 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vyzývá všechna zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání na území Zlínského kraje, aby do kolektivů nepřijímaly děti, žáky a studenty škol přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 a po návratu je ponechaly po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z rizikových oblastí) v režimu domácí výuky – omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů.

Obdobně je nutné přistupovat i k účasti na pobytových akcích různého typu (lyžařský výcvik, ozdravný pobyt apod.). Rovněž tak k využívání služeb, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s nimi přímo souvisejí.
Doporučení se vztahuje i na pedagogy, lektory, vychovatele či jiné pracovníky zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání ve Zlínském kraji po dobu 14 dnů po návratu z oblastí s výskytem onemocnění COVID-19.
 

V případě dotazů se obracejte: e-mail: covid19@khszlin.cz nebo na níže zřízené infolinky, které jsou v provozu nepřetržitě v době od 7:00 do 19:00 včetně dnů pracovního klidu.
Infolinky 577 006 759 a 724 221 953
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.
ředitel
Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně

 

 


 

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny února 2020 v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, či v jiných oblastech s vysokým počtem onemocnění vyvolaných novým koronavirem, aby v následujících 14 dnech po opuštění daného regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 °C, dýchací obtíže, kašel) a 2krát denně si měřili tělesnou teplotu.

Po návratu z uvedených regionů pečlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte telefonní linku 112, operátor této linky Vám zprostředkuje kontakt s pracovníky místně příslušné krajské hygienické stanice, kteří Vám sdělí další postup k zajištění Vašeho vyšetření a prevence eventuálního šíření nákazy.

Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.

Základní zásady v období zvýšeného výskytu respirací

Výzva Krajské hygienické stanice Zlín

 

Protiepidemický odbor Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně:
pevné linky v pracovní době:
577 006 741, 577 006 742, 577 006 743, 577 006 759

Číslo na krajskou hygienickou stanici ve Zlíně: Infolinka 724 221 953 a 577 006 759

Přehled důležitých odkazů:
http://www.mzcr.cz/obsah/koronavirus-covid-2019_4122_1.html
http://szu.cz/tema/prevence/2019ncov
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/index.html