Harmonogram termínů maturitní zkoušky 2017/2018

Třída 2. N, obor         64-41-L/51 Podnikání
 
Třídní učitel: Mgr. Radomír Soural

Jarní termín:
Písemná práce z českého jazyka a literatury: 11. 4. 2018
Praktická písemná zkouška z profilových předmětů:  20. 4. 2018
Didaktické testy a písemné práce od 2. května do 9. května 2018
Studijní volno:        19. 4. 2018,  10. – 11. 5.; 14 -  15. 5. 2018
Ústní část:               16. 5. – 17. 5. 2018     


Studijní praxe pro 1. Nde se koná od  7. 5. – 21. 5. 2018
(zabezpečí Ing. Ivana Dorňáková)


Podzimní termíny:

Didaktické testy a písemné práce se konají v období od 1. 9. 2018 do 8. 9. 2018 včetně,   /na spádové škole/
Praktická část:  10. 9. 2018
Ústní část:    11. 9. 2018 od 7.30 hodin na SOU Valašské Klobouky

Podrobný rozpis maturitních zkoušek státní části bude upřesněn po vydání pokynů Cermatem.


Zpracoval: Bc. Josef Zvonek,  ZŘTV, dne 19. 10. 2017
 
Schválil ředitel školy: Mgr. Přemysl Jaroš