Anglický jazyk - maturita


 ŠKOLNÍ ZKUŠEBNÍ TEMATA K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

1.    William Shakespeare and his Work
2.    British Literature and Drama
3.    The USA and American Literature
4.    Famous British and American Personalities
5.    The Czech Republic
6.    The Czech Republic – Typical Czech Products
7.    Traditional Czech Holidays and Celebrations
8.    The Czech Republic and English-speaking Countries – Holidays and Celebrations
9.    The Czech Republic and Czech Cuisine
10.    The Czech Republic - Cities
11.    The Czech Republic – Prague
12.    My Region
13.    My School
14.    Housing and Living in the Czech Republic
15.    The Czech Republic – Culture and Art
16.    Czech and British Cuisine
17.    A Guided Tour of Prague
18.    The Czech Republic and Education
19.    The Czech Republic – Tourism
20.    United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and London
21.    The USA
22.    Canada, Australia, New Zealand
 

Vypracovala: Mgr. Andrea Mlynáriková, 26.10.2018