Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky

 

Před odevzdáním přihlášky je nutno:
 
1. Vybrat si z nabídky oborů vzdělání na www.souvk.cz
2. Poradit se s výchovným poradcem
3. Obstarat si přihlášku – buď v ZŠ nebo v prodejnách SEVT nebo opatřit na webových stránkách MŠMT
4. Vyplnit přihlášku a nechat si na ní potvrdit prospěch na ZŠ
5. Opatřit přihlášku podpisem žáka a podpisem zákonného zástupce
6. Odevzdat přihlášku řediteli SOU Valašské Klobouky 
7. Vyzvednout si v základní škole zápisový lístek 

Další informace:

 -    po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů musí uchazeč (zákonný zástupce), který má zájem nastoupit na naší školu, odevzdat do 10 pracovních dnů zápisový lístek. V této hlůtě stačí předat na poštu.
-     pokud zápisový lístek nebude v uvedené lhůtě odevzdán, vzdává se uchazeč možnosti přijetí ke studiu na Středním odborném učilišti Valašské Klobouky.


Zápisový lístek se nevztahuje na nástavbové studium!!!


(Přihláška ke studiu)


V případě přijetí žáka (studenta) ke studiu:

Do 10. pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat řediteli SOU Valašské Klobouky zápisový lístek.