O škole

  Motto: "Neučíme se pro školu, ale pro život..."

   

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru připravilo plán, jak proběhnou jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita.
Schéma přijímacích zkoušek Schéma závěrečních zkoušek Schéma maturirních zkoušek

  

Sdělení pro žáky SOU Valašské Klobouky
Žáci mají možnost během doby, kdy je škola z nařízení vlády ČR uzavřena, se kdykoliv spojit se všemi pedagogickými pracovníky školy. Komunikace bude probíhat v systému EDU-PAGE, nebo po e-mailu (adresy pedagogů najdete v příloze).
Na e-mailovou adresu pedagogů budou žáci posílat / odevzdávat práce, které jim učitelé budou v nejbližších dnech zadávat / posílat. Vedle toho jsou také možné písemné konzultace s pedagogy.
Vzhledem k předpokládané délce nařízeného volna doporučujeme hlavně žákům 2. Nde - Podnikání, kteří se připravují na maturitní zkoušku a všem žákům 3. ročníků, kteří se připravují na závěrečné zkoušky, aby nabídku konzultací využívali i nad rámec zasílaných úkolů.
Samozřejmostí je také samostudium dosud probrané látky.
Mgr. Pavel Hrabina, ředitel školy
 


 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR

Z NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR SE POČÍNAJE ZÍTŘKEM (11.3.2020)
RUŠÍ VÝUKA AŽ DO ODVOLÁNÍ !
ZÁROVEŇ SE RUŠÍ I POBYT NA DOMOVĚ MLÁDEŽE A INTERNÁTU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ ŠKOLY !

Žáci i jejich zákonní zástupci jsou povinni sledovat informace na webu školy a ve sdělovacích prostředcích,
ve kterých budou průběžně informováni o aktuálním stavu.


  Vážení rodiče, vážení žáci,
v souvislosti s výzvou Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně uvedenou v příloze vyzývám všechny žáky naší školy přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19, aby zůstali po svém návratu z těchto oblastí v režimu domácí výuky (omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů). O této skutečnosti informujte neprodleně sekretariát školy, tel. 577 006 451, e-mail: podatelna@souvk.cz.
     Pokud si nejste jisti, zda se navracíte z oblasti označené jako riziková, informujte se na příslušných infolinkách KHS ZK, tel. 577 006 759 a 724 221 953, mapa rizikových oblastí se totiž může s vývojem situace měnit.
     Další informace sledujte na webových stránkách školy


 

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

k epidemiologické situaci

 


Přijímačky nanečisto

Z důvodu zákazu pobytu žáků ve škole se ruší termín Přijímaček nanečisto. O náhradním termínu Vás budeme včas informovat

 


Novinky a aktuality

Návštěva soudu ve Vsetíně

Vloženo 16.12.19

Bc. Eva Rohlenová

Navštívil nás Mikuláš se svou družinou

Vloženo 15.12.19

Bc. Eva Rohlenová

Exkurze do nově otevřeného zámku Wichterle ve Slavičíně

Vloženo 15.12.19

Mgr. Marcela Šuráňová, Mgr. Jaromír Lacný

Ohlédnutí za aktivitami k 30. výročí sametové revoluce

Vloženo 11.12.19

Mgr. Tereza Bělašková

< Předchozí | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Další >