O škole

  Motto: "Neučíme se pro školu, ale pro život..."

   

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru připravilo plán, jak proběhnou jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita.
Schéma přijímacích zkoušek Schéma závěrečních zkoušek Schéma maturirních zkoušek

  

Sdělení pro žáky SOU Valašské Klobouky
Žáci mají možnost během doby, kdy je škola z nařízení vlády ČR uzavřena, se kdykoliv spojit se všemi pedagogickými pracovníky školy. Komunikace bude probíhat v systému EDU-PAGE, nebo po e-mailu (adresy pedagogů najdete v příloze).
Na e-mailovou adresu pedagogů budou žáci posílat / odevzdávat práce, které jim učitelé budou v nejbližších dnech zadávat / posílat. Vedle toho jsou také možné písemné konzultace s pedagogy.
Vzhledem k předpokládané délce nařízeného volna doporučujeme hlavně žákům 2. Nde - Podnikání, kteří se připravují na maturitní zkoušku a všem žákům 3. ročníků, kteří se připravují na závěrečné zkoušky, aby nabídku konzultací využívali i nad rámec zasílaných úkolů.
Samozřejmostí je také samostudium dosud probrané látky.
Mgr. Pavel Hrabina, ředitel školy
 


 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR

Z NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR SE POČÍNAJE ZÍTŘKEM (11.3.2020)
RUŠÍ VÝUKA AŽ DO ODVOLÁNÍ !
ZÁROVEŇ SE RUŠÍ I POBYT NA DOMOVĚ MLÁDEŽE A INTERNÁTU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ ŠKOLY !

Žáci i jejich zákonní zástupci jsou povinni sledovat informace na webu školy a ve sdělovacích prostředcích,
ve kterých budou průběžně informováni o aktuálním stavu.


  Vážení rodiče, vážení žáci,
v souvislosti s výzvou Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně uvedenou v příloze vyzývám všechny žáky naší školy přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19, aby zůstali po svém návratu z těchto oblastí v režimu domácí výuky (omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů). O této skutečnosti informujte neprodleně sekretariát školy, tel. 577 006 451, e-mail: podatelna@souvk.cz.
     Pokud si nejste jisti, zda se navracíte z oblasti označené jako riziková, informujte se na příslušných infolinkách KHS ZK, tel. 577 006 759 a 724 221 953, mapa rizikových oblastí se totiž může s vývojem situace měnit.
     Další informace sledujte na webových stránkách školy


 

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

k epidemiologické situaci

 


Přijímačky nanečisto

Z důvodu zákazu pobytu žáků ve škole se ruší termín Přijímaček nanečisto. O náhradním termínu Vás budeme včas informovat

 


Novinky a aktuality

Exkurze Podravka – Lagris a.s. Dolní Lhota

Vloženo 15.01.20

Mgr. Marcela Šuráňová

Vánoční turnaj ve stolním tenise, v šachu a v piškvorkách

Vloženo 02.01.20

Mgr. Tereza Bělašková,  Bc. Eva Rohlenová

ELIM

Vloženo 19.12.19

Mgr. Alena Jurečková

< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další >