Výroční zpráva školy za školní rok 2018 - 2019

Výroční zprávu ve formátu *.pdf si můžete stáhnout z tohoto odkazu