Třídní schůzky

 

Schůzky s rodiči a zákonnými zástupci:  22. 11. 2018                                
                                     
                                                                       24. 4. 2019
  

                                                          vždy od 14:00 - 16:00