Třídní schůzky

 

Schůzky s rodiči a zákonnými zástupci:  22. 11. 2018                                
                                     
                                                                  24. 4. 2019
  

                                                          vždy od 14:00 - 16:00


VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY


DNE 16. 11. 2017 ve 13:30 - 14:30 hodin hlavní vstup pro žáky-vstupní chodba u tělocvičny, SOU pro volební období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020,


Ředitel SOU Valašské Klobouky  vyhlásil  termín voleb a k volbám svolává oprávněné voliče – zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a studenty a pedagogické pracovníky školy.


Po skončení voleb do ŠR proběhnou třídní schůzky za 1. čtvrtletí

 

1. 11. 2017


Mgr. Přemysl Jaroš,
ředitel SOU Valašské Klobouky