Pedagogičtí pracovníci

Jméno učitele

Třídní učitel třídy:

Vyučované předměty

Mgr. Přemysl Jaroš

 

Ředitel učiliště             

Bc. Josef  Zvonek

 

Statutární zástupce ředitele, Technologie, Přestavby budov, Stroje a zařízení, Odborné kreslení

Ing. Ivana Dorňáková

2.Nde

Účetnictví a daně, Písemná a ústní komunikace, Učební praxe, Marketing, Dějepis, Biologie a ekologie, Občanská nauka, Ekonomika, Komunikace ve službách

Mgr. Andrea Mlynáriková      1. Bkz Anglický jazyk, Občanská nauka

Mgr. Pavel  Hrabina

2. Aa, oš

Tělesná výchova, Občanská nauka, školní metodik prevence

Ing. Kamil Ptáček

1.Aa, o, oš

Automobily, Opravárenství a diagnostika, Strojírenská technologie a dokumentace, Technologie oprav

Mgr. Radomír Soural

1. Nde

Informační a komunikační technologie,  ICT koordinátor školy, správce sítě,  správce www stránek školy,  ICT školitel

Ing. Jaroslava  Pospíšilová

1. V

Ekonomika, Právo, Marketing, Management, Účetnictví a daně, Učební praxe, Veřejná správa

Mgr. Petra Chuchmová, DiS

1. Ps, 2.Sus 2., 3., PS,  2. MP 

Občanská nauka, Matematika, Zdravověda, Psychologie, Příprava pokrmů, Základy pečovatelství, Praní a žehlení, Úklidové práce, Technologie, Potraviny a výživa, Epidemiologie a hygiena, Šití a opravy prádla, Tv
Mgr. Marcela Šuráňová 2. Bk, o, z Technologie přípravy pokrmů, Stolničení, Potraviny a výživa, Zařízení provozoven, Ekonomika, Literatura a umění
Mgr. Tereza Bělašková
3. Aa, z Český jazyk, Literatura a umění, Dějepis
Ing. Ladislav Tkáč  3. Bk, o
Zákl. zem. výroby, Zákl. ekologie, Zákl. přírodních věd,  Zem. stroje, Motorová vozida, Chemie, Fyzika
PaedDr. Marie Nguyenová

 1., 3. Sus, 1., 2., 3. SP

Elektrotechnika, Technologie, Strojírenská technologie, Stroje a zařízení, Ocelové konstrukce, Matematika, Občanská nauka, Potraviny a výživa,  Hospodářské výpočty,  Psychologie, výchovná poradkyně školy
 
Mgr. Jaromír Lacný   Německý jazyk, Tech. přípravy pokrmů, Stolničení  
 
Mgr. Alena Jurečková
  Somatologie, Klinická propedeutika, Ošetřovatelská péče, Základy psychologie a komunikace, Epidemiologie a hygiena, Teorie ošetřovatelství, Občanská nauka
 
Mgr. Dagmar Machů     Anglický jazyk  
Ing. Jaroslava Němcová
    Matematika  

 

   

 

 

Učitelé odborného výcviku
Jméno
Funkce
Bc. Libor Kostka
Zástupce ředitele pro odborný výcvik
Bc. Zdeněk Kliš
Vedoucí učitel OV, učitel autoškoly
Mgr. Jaromír Lacný
Učitelk OV -  Stravovací a ubytovací služby
Jana Münsterová
Učitelka OV - Stravovací a ubytovací služby
Bc. Jiří Dočár
Učitel OV - Zedník, Malířské a natěračské práce
Bc. Josef  Mana
Učitel OV - Mechanik opravář motorových vozidel
Bc. Eva Machů
Učitelka OV - Pečovatelské služby
František Matůš
Učitel OV - Strojírenské práce, Malířské a natěračské práce
Bc. Blanka Ovesná
Učitelka OV - Kuchař-číšník
Bc. Stanislav Tomeček
Učitel OV -  Mechanik opravář motorových vozidel
Bc. Radim Valčík
Učitel OV - Opravář zemědělských strojů, Svářečská škola
Mgr. Marcela Šuráňová
Učitelka OV - Kuchař-číšník
Jan Janáč Učitel OV - Opravář zemědělských strojů
Bc. Karel Novosad Učitel OV - Malířské a natěračské práce
Mgr. Alena Jurečková Učitel OV - Ošetřovatel

Vychovatelé na domově mládeže a internátě
 
Bc. Ludmila Čechová
vychovatelka
PaedDr. Marie Nguyenová
vychovatelka