Pedagogičtí pracovníci

Jméno učitele

Třídní učitel třídy:

Vyučované předměty

Mgr. Přemysl Jaroš

 

Ředitel učiliště             

Bc. Josef  Zvonek

 

Statutární zástupce ředitele, Technologie, Přestavby budov, Stroje a zařízení

Ing. Ivana Dorňáková

1.Nde

Účetnictví a daně, Písemná a ústní komunikace, Učební praxe, Marketing, Dějepis, Biologie a ekologie, Občanská nauka, Ekonomika, Komunikace ve službách

Mgr. Andrea Mlynáriková   Anglický jazyk, Občanská nauka

Mgr. Pavel  Hrabina

1.Aa, 1.Ao

Tělesná výchova, Občanská nauka, Matematika, školní metodik prevence

Ing. Kamil Ptáček

3.Aa, 

Automobily, Opravárenství a diagnostika, Strojírenská technologie a dokumentace, Technologie oprav

Mgr. Radomír Soural

1. Nde

Informační a komunikační technologie, Občanská nauka, ICT koordinátor školy, správce sítě,  správce www stránek školy,  ICT školitel

Ing. Jaroslava  Pospíšilová

3. Bk, 3.Bo,

3. Boš, 3Bz

Ekonomika, Právo, Marketing, Management, Písemná a ústní komunikace, Účetnictví a daně, Učební praxe

Mgr. Petra Chuchmová, DiS

1., 3. ZP, 1., 3. PS, 2.PS,1.SuS,   1. MP

Občanská nauka, Anglický jazyk, Matematika,  Zdravověda, Psychologie, Příprava pokrmů, Základy pečovatelství, Praní a žehlení, Úklidové práce, Technologie, Potraviny a výživa, Epidemiologie a hygiena, Šití a opravy prádla, Tv
Mgr. Marcela Šuráňová 1. Bk, 1. Boš, 1.Bz
Technologie přípravy pokrmů, Stolničení, Potraviny a výživa, Zařízení provozoven, Ekonomika
Mgr. Tereza Bělašková
2. Aa, 2. Az Český jazyk, Literatura a umění,
Ing. Ladislav Tkáč  2. Ao, 2. Ak
Zákl. zem. výroby, Zákl. ekologie, Zákl. přírodních věd,  Zem. stroje, Motorová vozida, Chemie, Občanská nauka,
PaedDr. Marie Nguyenová

 2., 3. Sus, 1., 2., 3. SP

Elektrotechnika, Technologie, Odborné kreslení, Strojírenská technologie, Stroje a zařízení, Ocelové konstrukce, Matematika, Občanská nauka, Potraviny a výživa,  Hospodářské výpočty,  výchovná poradkyně školy
Mgr. Jaromír Lacný   Německý jazyk, Tech. přípravy pokrmů, Stolničení, Potraviny a výživa, 
Mgr. Martina Veverková
  Somatologie, Klinická propedeutika, Ošetřovatelská péče, Základy psychologie a komunikace, Výchova ke zdraví, První pomoc, Epidemiologie a hygiena, Teorie ošetřovatelství, Občanská nauka
Mgr. Vladimíra Rozkopalová
   Fyzika, Matematika,

 

   

Učitelé odborného výcviku
Jméno
Funkce
Bc. Libor Kostka
Zástupce ředitele pro odborný výcvik
Bc. Zdeněk Kliš
Vedoucí učitel OV, učitel autoškoly
Mgr. Jaromír Lacný
Učitelk OV -  Stravovací a ubytovací služby
Jana Münsterová
Učitelka OV - Stravovací a ubytovací služby
Bc. Jiří Dočár
Učitel OV - Zedník, Zednické práce, Malířské a natěračské práce
Stanislav Lamačka
Učitel OV - Zednické práce
Bc. Josef  Mana
Učitel OV - Mechanik opravář motorových vozidel
Bc. Eva Machů
Učitelka OV - Pečovatelské služby
Mgr. Martina Veverková
Učitelka OV - Ošetřovatel
František Matůš
Učitel OV - Strojírenské práce, Malířské a natěračské práce
Bc. Blanka Ovesná
Učitelka OV - Kuchař-číšník
Bc. Stanislav Tomeček
Učitel OV -  Mechanik opravář motorových vozidel
Bc. Radim Valčík
Učitel OV - Opravář zemědělských strojů, Svářečská škola
Mgr. Marcela Šuráňová
Učitelka OV - Kuchař-číšník
Jan Janáč Učitel OV - Opravář zemědělských strojů
Bc. Karel Novosad Učitel OV - Malířské a natěračské práce

Vychovatelé na domově mládeže a internátě
 
Bc. Ludmila Čechová
vychovatelka
PaedDr. Marie Nguyenová
vychovatelka