Inspekční zprávy

Na této straně přinášíme obsah inspekčních zpráv z poslední doby

1.    Česká školní inspekce provedla v termínu: 13. únor a  9. březen 2007 inspekci ČŠI na SOU Valašské Klobouky

Výsledky (celá inspekční zpráva ) je dostupná u zástupců ředitele SOU Valašské Klobouky, v kanceláři SOU nebo u ředitele školy.

Kopie zprávy ve formátu PDF   

2.    Česká školní inspekce provedla v termínu: 24. 9. 2007  inspekci na téma:

Posouzení podmínek vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví žáků - školní rok 2006/2007 a 2007/2008 k datu inspekce

Výsledky (celá inspekční zpráva ) je dostupná u zástupců ředitele SOU Valašské Klobouky, v kanceláři SOU nebo u ředitele školy.

Kopie zprávy ve formátu PDF

Ostatní inspekční zprávy:

Vyvěšeny na stránkách ČŠI  -  www.csicr.cz

 

3. Česká školní inspekce provedla v termínu: 20. 5. 2013  inspekci na téma:

Státni kontrola dodržování vybraných ustanovení Školského zákona a souvisejících
a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzělávání

Kopie zprávy ve formátu PDF

 

 4. Česká školní inspekce provedla v termínu: 2. a 5. 5. 2014  inspekci na téma:

Kontrola dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Kopie zprávy ve formátu PDF