Harmonogram školního roku 2018/2019

Harmonogram školního roku 2018/2019

Zahájení školního roku:  3. září 2018
 I. pololetí končí     31. ledna 2019
II. pololetí končí    
28. června 2019

Prázdniny:
                       - podzimní:      29.  a  30. října 2018
                       - vánoční:         22. 12. 2018 – 2. 1. 2019                                         

zahájení vyučování 3. ledna 2019
                       - pololetní:           1. 2. 2019
                       - jarní:                25. 2. – 3. 3. 2019
                       - velikonoční:    18. 4.2019
                       - hlavní:             29. června 2019 – 1. září 2019


Výdej vysvědčení:
                         I. pololetí:         31. ledna 2019
                        II. pololetí:         28. června 2019
                        III. ročník:          Poslední den vyučovacího týdne před závěrečnými zkouškami

Maturitní zkoušky:     (od 2. 5. 2019 a dále bude upřesněno)
Závěrečné zkoušky:   Červen 2019
Svářečské zkoušky  Samostatný plán – ZŘTV, ZŘOV
Řidičské zkoušky:      Samostatný plán –  ZŘTV, ZŘOV

Opravné zkoušky za 2. pololetí:   od 28. 8. 2018 od 8.00 hodin

Klasifikační porady:                                                Schůzky s rodiči a zákonnými zástupci:
                                      čtvrtletní:  21. 11. 2018                                    22. 11. 2018                                
                                      pololetní:   30. 1. 2019
                                      tří čtvrtletní:  17. 4.2019                                   24. 4. 2019
                                      maturitní ročník (bude upřesněno)
                                      3. ročník učebních oborů: 29. 5.2019
                                      za 2. pololetí 1. a 2. ročník: 26. 6. 2019
Pedagogické porady:
zahajovací pedagogická a provozní porada šk. r. 2018/19:  27. 8. 2018
                                          pedagogické záležitosti:  23. 1. 2019
                     pracovní porada všech zaměstnanců:     1. 2. 2019

      pravidelné školení zaměstnanců BOZP a PO:    27. 8. 2018                               
                                          pedagogické záležitosti:  27. 8. 2018

 

Cvičný požární poplach: 12. 10. 2018

Zahájení školního roku  2019/2020 : 2. září 2019