Harmonogram školního roku 2017/2018

Harmonogram školního roku 2017/2018

Zahájení školního roku:  4. září 2017
 I. pololetí končí     31. ledna 2018  
II. pololetí končí     29. června 2018

Prázdniny:
                       - podzimní:       26.  a  27. října 2017
                       - vánoční:         23. 12. 2017 – 2. 1. 2018                                           
                                                (zahájení vyučování 3. ledna 2018)
                       - pololetní:        2. 2. 2018
                       - jarní:              19. 2. – 25. 2. 2018
                       - velikonoční:   29. 3. - 30. 3. 2018
                       - hlavní:           2. července 2018 – 31. srpna 2018

Výdej vysvědčení:
                         I. pololetí:        31. ledna 2018
                        II. pololetí:        29. června 2018
                        III. ročník:         Poslední den vyučovacího týdne před závěrečnými zkouškami

Maturitní zkoušky:     (bude upřesněno)

Závěrečné zkoušky:   Červen 2018

Svářečské zkoušky:    Samostatný plán – ZŘTV, ZŘOV

Řidičské zkoušky:      Samostatný plán –  ZŘTV, ZŘOV

Opravné zkoušky za 2. pololetí:   od 29. 8. 2017 od 8.00 hodin

Klasifikační porady:                                               
                                      čtvrtletní:  15. 11. 2017                                                                 
                                      pololetní:  24. 1. 2018
                                      tří čtvrtletní:  18. 4.2018                                  
                                      maturitní ročník (bude upřesněno)
                                      3. ročník učebních oborů: 30. 5.2018
                                      za 2. pololetí 1. a 2. ročník: 27 . 6. 2018

Schůzky s rodiči a zákonnými zástupci: 16. 11. 2017 a 19. 4. 2018 vždy od 14:00 - 16:00

 

Pedagogické porady:

                                       zahajovací pedagogická a provozní porada šk. r. 2017/18:  28. 8. 2017
                                       pedagogické záležitosti:  24.1.2018
                                       pracovní porada všech zaměstnanců:   2. 2. 2018
                                       pravidelné školení zaměstnanců BOZP a PO:   28. 8. 2017                                 
                                       pedagogické záležitosti:  28.8.2017

Ředitelské volno: 29. 9. 2017

Cvičný požární poplach: 20. 10. 2017

Zahájení školního roku  2018/2019: 3. září 2018