Novinky

Ohlédnutí za programem Prevence vzniku sociálně patologických jevů u žáků na SOU Valašské Klobouky II

27.02.20

Mgr. Tereza Bělašková

 

 

Ohlédnutí za programem Prevence vzniku sociálně patologických jevů u žáků na SOU Valašské Klobouky II.
V rámci programu Prevence vzniku sociálně patologických jevů u žáků na SOU Valašské Klobouky II., který byl podpořen Zlínským krajem, probíhala na naší škole v prvním pololetí školního roku 2019-2020 celá řada aktivit.
Žáci všech 1. ročníků se zúčastnili Adaptačních programů a následného Rozvoje třídního kolektivu. Druhé ročníky prošly Soft skills tréninkem, na kterém si osvojovaly základy komunikace, týmové spolupráce, řešení konfliktů a sebepoznání. Pro třetí ročníky se uskutečnil program Finanční a občanská gramotnost, na kterém žáci získali vědomosti, jak postupovat a čeho se vyvarovat, až opustí školu a zapojí se do pracovního života.
Navíc ubytovaní na Domově mládeže a internátu měli další tři setkání v odpoledních hodinách.
Všechny programy byly lektorsky zajištěny místním nízkoprahovým zařízením KamPak? a měly velmi dobrou úroveň. Žáci se na tato setkávání těšili, hodnotili je velmi pozitivně a za to nízkoprahovému zařízení KamPak? moc děkujeme.
Nemalý dík patří také rodičům našich žáků, kteří zajistili finanční spoluúčast na projektu.
Protože si uvědomujeme, jak je prevence sociálně patologických jevů důležitá, připravujeme na nový školní rok obdobný projekt a budeme se těšit na další spolupráci.
Mgr. Tereza Bělašková
 

       
       
       

 

Nová maturita

Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky

Brumovská 456
766 01

Telefon:
Spojovatelka: +420 577 006 451
E-mail: podatelna@souvk.cz
Podatelna: podatelna@souvk.cz