Novinky

Soutěž automechaniků ve Valašských Kloboukách

14.03.19

Mgr. Přemysl Jaroš

Dne 13. 3. 2019 proběhlo ve Středním odborném učilišti Valašské Klobouky krajské kolo soutěže Automechanik junior 2019, jehož vyhlašovatelem je MŠMT ČR a Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky. Záštitu nad soutěží převzal radní pro školství Zlínského kraje Mgr. Petr Gazdík.
Soutěže se zúčastnilo šest dvoučlenných družstev ze škol Zlínského kraje vyučujících obor Mechanik opravář motorových vozidel.
Náplň soutěže byla rozdělena na 3 části – teoretickou část, která obsahovala 100 vygenerovaných otázek formou testu, poznávací část, kde žáci poznávali různé části a součástky automobilů, měřicí přístroje, nářadí a přípravky. Praktická část obsahovala 7 pracovních úkolů – komunikace s řídicí jednotkou, zjištění a odstranění závady, kontrola přední nápravy a změření geometrie, seřízení světel a kontrola stavu akumulátoru, demontáž a montáž bezdušové pneumatiky, kontrola účinnosti brzd, kontrola emisí vznětového motoru, kontrola stavu brzdové kapaliny a odvzdušnění brzdové soustavy.
Soutěž probíhala v dobře vybavených dílnách školy a měla vysokou úroveň.  Naši školu reprezentovali žáci třetího ročníku Michal Liška a Josef Filák, kteří se po sečtení všech bodů z jednotlivých úkolů a částí soutěže umístili na 1. a 2. místě, za což jim patří velké poděkování za vzornou reprezentaci naší školy.
Umístění v pořadí družstev: 1. místo SOU Valašské Klobouky, 2. místo SOU Uherský Brod a 3. místo SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín.
Michal Liška, který se umístil na prvním místě, postupuje do celostátního kola soutěže konané na Service Training Center ŠKODA AUTO a.s., Kosmonosy – Servisní centrum ŠKODA AUTO a.s., Kosmonosy.  Přejeme mu pevné nervy a mnoho úspěchů v náročné soutěži.
Poděkování patří též sponzorům soutěže - ekofarmě Javorník,  Alspu Zlín s.r.o. a Orsák rally sport, dále našim žákům oboru Kuchař-číšník, kteří se o všechny soutěžící a jejich doprovod skvěle starali po stránce občerstvení a všem, kteří se na organizaci soutěže podíleli.

Mgr. Přemysl Jaroš, ředitel
SOU Valašské Klobouky
 

Nová maturita

Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky

Brumovská 456
766 01

Telefon:
Spojovatelka: +420 577 006 451
E-mail: souvk@souvk.cz
Podatelna: podatelna@souvk.cz