Novinky

Na SOU Valašské Klobouky pokračuje odborná spolupráce s Valašskou nadací Francova Lhota

31.01.19

Bc. Josef Zvonek

Na SOU Valašské Klobouky pokračuje odborná spolupráce s Valašskou nadací Francova Lhota
Skupina odborného výcviku paní učitelky Marcely Šuráňové oboru Kuchař – číšník na SOU Valašské Klobouky rozšířila svou odbornou praxi o pečení oplatků pro farnosti na hostie ve spolupráci s Valašskou nadací Francova Lhota.
Valašská nadace dodala pečící stroj a suroviny – pšeničnou mouku z obilí, které bylo vypěstováno dětmi ze 2. třídy na políčku rodičů kardinála Štěpána  Trochty. Toto pole se nachází nad jeho muzeem ve Francově Lhotě. Tamní děti se osobně podílí již 17 let na celém procesu výroby chleba a hostií pro své 1. svaté přijímání. Voda k jejich výrobě pochází z Turzovských pramenů. Na Valašsko se tak pomalu vrací cit k duchovnímu uvědomění prací mladých žáků a dodržování křesťanských tradic.
Letošní rok vzpomínáme 45. výročí úmrtí kardinála Štěpána Trochty. SOU se výrobou hostií zapojuje do této vzpomínky a připomíná žákům práce našich předků  a tradice Valašska. Předloha na oplatku byla určena a schválena Olomouckým arcibiskupstvím.
Jsem rád, že se SOU může takto málo zapojit pro duchovní odkaz silně zakořeněný na Valašsku. Slova místního kněze O. Janíčka, který požehnal žákům a celé naší škole, je potřeba brát vážně, protože mládež je naše budoucnost.
Bc. Josef Zvonek, zástupce ředitele
SOU Valašské Klobouky


 

Nová maturita

Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky

Brumovská 456
766 01

Telefon:
Spojovatelka: +420 577 006 451
E-mail: souvk@souvk.cz
Podatelna: podatelna@souvk.cz