Novinky

Spolupráce mezi Valašskou nadací Francova Lhota a SOU Valašské Klobouky

20.12.18

Mgr. Přemysl Jaroš,


Na základě dřívější spolupráce je uzavřena dohoda mezi SOU Valašské Klobouky a Valašskou nadací Francova Lhota. V minulých letech se podílela škola se svými stavebními obory v hodinách odborného výcviku na rekonstrukci muzea kardinála Štěpána Trochty ve Francově Lhotě.
V prostorách areálu muzea začala farnost Francova Lhota stavět stodolu, ve které bude uložena stará zemědělská technika a artefakty sloužící k zajištění dřívější obživy místních zemědělských usedlostí. SOU se  stává patronem nad budoucí expozicí tohoto muzea v oblasti údržby a zprovoznění této techniky, kterou má Valašská nadace připravenu k budoucí instalaci.
Budeme se podílet i na údržbě drobnějších předmětů, které sloužily v domácnostech. SOU bude provádět tyto práce v souladu a dle možností se školními vzdělávacími programy v hodinách odborného výcviku a dohodě s učitelem odborného výcviku.
Valašská nadace pořídí na své náklady materiál potřebný k této opravě a odměnu žákům za produktivní činnost. Ve „Stodole“ expozice bude vyvěšena informace (poutač) o této spolupráci.
Valašská nadace umožní na požádání SOU pro třetí stranu bezplatnou prohlídku těchto exponátů a Muzea Kardinála Štěpána Trochty. Taktéž SOU využije pro výuku v rámci EVVO praktické ukázky dřívějšího zpracování zemědělských produktů pro své žáky i v teoretické výuce.

Na přiložených fotografiích vidíme první výsledek spolupráce – 2 kusy zrenovovaného
zemědělského stroje – TRIERU – stroje na třídění a čištění semen zemědělských plodinMgr. Přemysl Jaroš, ředitel                                 a                    Josef Kliš, jednatel
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky                               Valašská nadace Francova Lhota


 

Nová maturita

Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky

Brumovská 456
766 01

Telefon:
Spojovatelka: +420 577 006 451
E-mail: podatelna@souvk.cz
Podatelna: podatelna@souvk.cz