Novinky

Odpoledne s KamPak? - listopad

01.12.17

Bc. Ludmila Čechová, PaedDr. Marie Nguyenová

Dnešní odpoledne ubytovaní žáci na Domově mládeže a Internátu prožili v rámci aktivit, které jsou součástí projektu Prevence vzniku sociálně patologických jevů u mládeže na SOU Valašské Klobouky.
Projekt je realizován  ve spolupráci s nízkoprahovým zařízením KamPak? a spolufinancován Zlínským krajem.
Témata dnešního dne nesly název „ Řízení auta pod vlivem návykových látek“ a „Oslava sedmnáctých  narozenin“. Obě témata se vztahovala k trestní problematice. Dvě skupiny žáků pracovaly na určeném tématu, podle zadaného scénáře se řešily konkrétní situace a v položených otázkách se hledaly odpovědi.

Bc. Ludmila Čechová, PaedDr. Marie Nguyenová

Nová maturita

Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky

Brumovská 456
766 01

Telefon:
Spojovatelka: +420 577 006 451
E-mail: souvk@souvk.cz
Podatelna: podatelna@souvk.cz