Novinky

ADAPŤÁK

19.09.17

Mgr. Pavel Hrabina, Dominika Vachalová 1.Aa

Dne 14. 9. 2017 jsme měli adaptační pobyt s panem učitelem Hrabinou, který se konal na Jelenovské ve Valašských Kloboukách. Sraz se uskutečnil v 7:50 před školou, kde nás auty, pan učitel Hrabina a pan mistr Tomeček, vyvezli nahoru na Jelenovskou neboli na chatu. Program nám zajistila Petra a Michal z Kam-Paku. Dopoledne začalo představením nás všech, aby nás Michal a Petra a třídní poznali. Nebylo to jenom představení pro ně, ale také pro nás, abychom jsme se poznali i my sami navzájem. Také se nám představil víc i náš pan učitel třídní Hrabina. Celý den byly aktivity, které nám pomohly se více seznámit. Po představení uvnitř chaty, jsme se přemístili ven, kde jsme dostali úkoly, které jsme měli jako tým zvládnout. Zapojil se i náš pan učitel, za což jsme rádi a společně jsme to všechno zvládli!
Poté následoval oběd. Po obědě jsme se vydali na procházku. Došli jsme na místo, kde byl velký plac, na kterém se daly hrát různé hry, které nám Michal s Petrou připravili. První jsme se postavili do řady od největšího a byli jsme rozdělení do třech týmů. První hra spočívala v tom, že jednomu členu z týmu byla zalepená ústa a bylo mu řečeno přísloví, které pak musel nakreslit a ostatní členové z týmu to museli uhodnout. Další hra byla na logiku. Dostali jsme deku a židli, jeden z týmu byl  "slepý", jeden "němý" a jeden "chromý", který seděl na té židli. Všichni členové, včetně židle museli stát na dece, když by stoupli mimo deku, tak by se jakoby utopili ve vodě. Hra spočívala v logice a týmové spolupráci, jelikož se deka musela přetočit celá na druhou stranu, aniž by kdokoliv stoupl mimo deku. Zdá se to složité a komplikované, ale věřte mi, dá se to zvládnout.
A poslední hry byly už pohodové. Opět jsme se postavili do řady, ale tentokrát od nejstaršího po nejmladší. A opět jsme byli rozdělení do týmů, tentokrát do dvou. První hra se jmenovala Vlajky, každý tým měl na svém stanovišti vlajku a musel tu svou přenést na stanoviště soupeře. Poslední hra byla Kámen, nůžky, papír. Jinak řečeno, týmy se postavili naproti sobě do řady a vždy vyběhl jeden z obou týmů naproti sobě a hráli. Šlo o to, kdo se z týmu dostane dřív na stranu soupeře.
Poté jsme se přemístili zpět na chatu, kde jsme si celkově shrnuli ten den.
Řekla bych, že se to líbilo každému z nás. Každý z nás se o všech dověděl spoustu věcí, které jsme nevěděli. Více jsme se seznámili, i co se týče našeho pana učitele třídního, taky jsme se o něm dověděli spoustu věcí. Stala se z nás taková ucelená parta a já věřím, že tomu tak bude i nadále. Velký dík patří Michalovi a Petře, kteří nám zařídili super program, díky kterému jsme se mohli poznat a strávit tak super den.

Dominika Vachalová 1.Aa

Projekt byl podpořen z rozpočtu Zlínského kraje 


 

 

Nová maturita

Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky

Brumovská 456
766 01

Telefon:
Spojovatelka: +420 577 006 451
E-mail: souvk@souvk.cz
Podatelna: podatelna@souvk.cz