Novinky

Etiopie, střecha Afriky

07.10.16

Ing. Tkáč Ladislav

Pod tímto názvem se uskutečnil další vzdělávací pořad známých cestovatelů manželů Špillarových. Seznámením našich žáků s touto pro nás do jisté míry neznámou zemí tak navázali na předcházející pořad o Keni, Tanzanii a Zanzibaru. Poutavé vyprávění doplněné ukázkou místních jazyků, kterých se mimochodem v Etiopii užívá asi 80, bylo doplněno spoustou zajímavých fotografií. Ty ukazovaly propastné rozdíly mezi místním obyvatelstvem v této hornaté části Afriky. Bylo možno vidět krásná moderní města, která ostře kontrastovala s domorodým obyvatelstvem, které v některých částech Etiopie žije na úrovni doby kamenné. Velmi pěkné byly i záběry z přírody, kdy se žáci mohli seznámit i s místními endemity a to paviánem dželadou a vzácným kozorožcem habešským. Na závěr cestovatelé položili žákům několik otázek a správné odpovědi odměnili časopisy s přírodovědnou tématikou. Přednáška sklidila zasloužený obdiv a nakonec byla odměněna potleskem.
                                                                                                                               

Ing. Tkáč Ladislav

Nová maturita

Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky

Brumovská 456
766 01

Telefon:
Spojovatelka: +420 577 006 451
E-mail: souvk@souvk.cz
Podatelna: podatelna@souvk.cz