Novinky

Sběrný dvůr Valašské Klobouky

05.03.15

Bc. Čechová Ludmila, Basarik Ivan – vychovatelé DM a Internátu

Dne 3. 3. 2015 ubytovaní žáci Domova mládeže a Internátu navštívili sběrný dvůr ve Valašských Kloboukách. Cílem této návštěvy byla snaha získat co nejvíce informací pro zapojení do výtvarně – tvořivé soutěže na Den země 2015.
Přivítala nás Ing. Martina Poláchová, která nás provedla po celém areálu sběrného dvoru. Dozvěděli jsme se, že všichni občané města zde mohou zdarma odevzdat objemný i nebezpečný odpad, bioodpad, papír, sklo, textil, baterie, použité oleje a tuky, nebo další druhy. Taky jsme se dozvěděli obecné informace o třídění odpadu, bonusovém programu „TŘÍDÍM“ a místní komunitní kompostárně. Novinkou sběrného dvoru je možnost umístit použitelné věci do speciálního uzamykatelného prostoru před vchodem do sběrného dvora. Zájemci o tyto předměty je získají zdarma. Na závěr se celá skupina zvážila na mostní váze, která slouží k vážení aut přijíždějících do sběrného dvora, všech 18 osob vážilo 1430 kg. 
 

Bc. Čechová Ludmila, Basarik Ivan – vychovatelé DM a Internátu

Nová maturita

Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky

Brumovská 456
766 01

Telefon:
Spojovatelka: +420 577 006 451
E-mail: souvk@souvk.cz
Podatelna: podatelna@souvk.cz