Novinky

Integrace

05.03.15

Kolektiv pedagogických pracovníků SOU Valašské Klobouky

Ne každý z nás má to štěstí, že je zcela zdravý. V lidské společnosti potkáváme jedince, kteří jsou postiženi a to jednak nejen tělesně ale i mentálně. Ještě horší variantou je postižení kombinované (tělesné + mentální). Často se stává, že náš zájem přetrvává především o lidi tělesně postižené a na ty, kteří mají postižení mentální, mnohdy zapomínáme. Společnost neví, jak s těmito lidmi mnohokrát jednat a jak se k nim chovat. Současná doba přináší snahu o integraci lidí s postižením. Mentální postižení neznamená, že člověk musí být vyřazen z běžného života. Je to pouze trvalé snížení rozumových schopností, ke kterému došlo v důsledku organického poškození mozku. Není to nemoc, je to trvalý stav.
Integrace představuje postoj naší společnosti k handicapovaným občanům, neodmítá je, ale naopak se snaží vytvořit jim podmínky pro kvalitní vstup do života. Lidé s mentálním handicapem mají stejná lidská práva jako jiné skupiny lidí, ať už zdravých či jinak postižených, tak, jak jsou deklarována v Listině základních práv a svobod ČR. To znamená, že mají právo na vzdělání a později i na zaměstnání.
Proto naše SOU Valašské Klobouky, podává nápomocnou ruku těmto žákům a snaží se v oborech E, aby byli začleněni do vzdělávání a mohli se tak se svým postižením uplatnit i v budoucím životě. Jsou to obory pro chlapce i děvčata. Své uplatnění najdou po vyučení jako kuchaři, pečovatelé, zedníci a malíři.
Tento článek není o tom, aby nám řekl, že mezi námi existují jedinci, kteří díky svému mentálnímu postižení nepatří mezi běžné žáky, ale je o tom, že tito žáci mezi nás patří a jsou u nás vítáni a dostane se jim vzdělání, tak jako žákům bez handicapu.
My, pedagogové se ztotožňujeme se slovy Adriana D. Warda „ kvalita společnosti se může měřit podle způsobu jak se stará o své nejzranitelnější a nejzávislejší členy“…


Kolektiv pedagogických pracovníků SOU Valašské Klobouky

Nová maturita

Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky

Brumovská 456
766 01

Telefon:
Spojovatelka: +420 577 006 451
E-mail: souvk@souvk.cz
Podatelna: podatelna@souvk.cz