Novinky

Přednáška na téma Svoboda

27.02.15

Bc. Čechová Ludmila, Basarik Ivan

Dne 25. 2. 2015 se na DM a Internátě uskutečnila přednáška s názvem Svoboda. Lektorem

byl misijní pracovník Brad Kaspar, který od roku 2005 působí v České republice jako

pracovník s mládeží a vede English kempy. Z jeho vyprávění nám bylo jasné, že člověk

nemůže mít nikdy absolutní svobodu a že míra volnosti jednání se bude měnit v závislosti na

čase a místě. Jinou svobodu bude mít dítě, jinou dospělý. Projevit svoje názory a postoje

k danému tématu mohli přítomní žáci při skupinové spolupráci, kdy se vyjadřovali k otázkám

- Co pro ně znamená svoboda? Všechny nás zaujalo vyprávění Petra Mikuše, kdy pocit

nesvobody ho dostal do závislosti na návykové látky a ocitl se na samém dně. Za životní

příběh se šťastným koncem jsme s úctou zatleskali.

Děkujeme za poučnou přednášku s životním příběhem k danému tématu a těšíme se na další

společné setkání.

Bc. Čechová Ludmila, Basarik Ivan – vychovatelé DM a Internátu

Nová maturita

Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky

Brumovská 456
766 01

Telefon:
Spojovatelka: +420 577 006 451
E-mail: souvk@souvk.cz
Podatelna: podatelna@souvk.cz