Novinky

Stavební úpravy na SOU

10.02.15

Bc. Libor Kostka

Dokončuje Váš syn studium základní školy? Hledá budoucí obor podpořený pravidelným měsíčním stipendiem po celou dobu studia?
Stačí do 15. března 2015 podat přihlášku na naše Střední odborné učiliště ve Valašských Kloboukách.


Žáci učebních oborů Zedník a Malíř a lakýrník, kteří průběžně provádějí v rámci odborného výcviku práce na různých stavebních zakázkách na odloučených pracovištích, zajišťují nyní pod vedením učitelů odborného výcviku stavební úpravy v naší škole, jež směřují ke zlepšení a modernizaci jejích prostor. Zedníci pracují na rekonstrukci sociálního zařízení pro žáky i učitele v budově odborného výcviku, malíři zase moderně malují a natírají prostory Domova mládeže a Internátu. Oba obory jsou zařazeny do systému Podpora řemesel v odborném školství s finanční podporou Zlínského kraje a měsíčním stipendiem 300–500 Kč, za prospěch s vyznamenáním na konci školního roku pak s příspěvkem ve výši 1500–5000 Kč. Zlínský kraj se tak neustále snaží hledat další možnosti, jak motivovat žáky, rodiče a veřejnost ke zvýšení zájmu o řemeslné obory a reagovat tak na dlouhodobý nesoulad mezi poptávkou na trhu práce a nabídkou absolventů středních škol, kteří ukončují své studium výučním listem.
Zmíněné Souborné odborné práce žáků probíhají většinou v zimních měsících v areálu našeho SOU. Zpravidla se jedná o období od prosince do dubna, kdy takto žákům zajišťujeme odbornou výuku dle potřeb a naplnění Školních vzdělávacích programů. Nenastane tedy případ, že by žák neměl možnost seznámit se se všemi technikami potřebnými pro svou budoucí odbornost. Jednotlivý úsek se vytipuje 1–2 roky předem, zpracuje se projekt, analýza využití úseku pro budoucnost, výuku a Doplňkové činnosti. Letos vytvoří žáci v oborech Zedník a Zednické práce obkladové práce v rozsahu 110 m2. Obory Malíř a lakýrník a Malířské a natěračské práce zase v podobě nových maleb a omyvatelných nátěrů plně obnoví celá dvě patra Domova mládeže a Internátu. Tyto prostory slouží nejen k ubytování našich žáků ze vzdálenějšího okolí, ale také k ubytování široké veřejnosti. V letošním roce jsou již zadány pokoje pro řadu návštěvníků ze zahraničí, Svaz hendikepovaných sportovců ČR, Mladé mažoretky, ekologická sdružení, vojáky pracující v muničních skladech ve Vlachovicích a různé, především cyklistické, sportovní oddíly z celé ČR. Zisk z ubytovací činnosti dlouhodobě vracíme zpět právě do úseku ubytování, kam se díky kvalitnímu zázemí ubytovaní klienti rádi a opakovaně vracejí.

Bc. Libor Kostka, zástupce ředitele pro odborný výcvik SOU Valašské Klobouky

Nová maturita

Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky

Brumovská 456
766 01

Telefon:
Spojovatelka: +420 577 006 451
E-mail: souvk@souvk.cz
Podatelna: podatelna@souvk.cz