Novinky

Návštěva Okresního soudu Vsetín

28.11.14

Ing. Jaroslava Pospíšilová, Ing. Ivana Dorňáková

Ve středu 26.11 2014 žáci prvního a druhého nástavbového studia navštívili, v rámci maturitního

předmětu Právo, Okresní soud ve Vsetíně. Zde se zúčastnili soudního jednání, během kterého si

mohli studenti ověřit své nabyté teoretické znalosti v praxi. Soudní líčení bylo nadmíru zajímavé

a poučné.

O tom, že exkurze splnila svůj účel, svědčí i fakt, že v soudní síni panovalo napjaté ticho. Všichni

studenti soudní líčení pozorně sledovali a celou cestu zpět o případu hovořili a probírali jej. Uvědomili

si, jak lehké je dostat se na šikmou plochu a jak těžké je pak najít cestu zpět, do normálního života.

Ing. Jaroslava Pospíšilová, Ing. Ivana Dorňáková

Nová maturita

Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky

Brumovská 456
766 01

Telefon:
Spojovatelka: +420 577 006 451
E-mail: souvk@souvk.cz
Podatelna: podatelna@souvk.cz