Novinky

Rekonstrukce topení

18.10.12

Bc. Libor Kostka

Rekonstrukce kotelen, rozvodů a topných těles se blíží k závěru
 

Od 28. 8. 2012 probíhá na Středním odborném učilišti Valašské Klobouky  celková  rekonstrukce ústředního vytápění v objektech administrativa, školní budova, tělocvična, domov mládeže, odborný výcvik a zámečnická dílna. Celkové náklady na rekonstrukci činí 6 078 tis. Kč, na základě výběrového řízení  na provedení zakázky byla vybrána firma VODO-TOPO HORECKÝ s.r.o., s ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídkou.
Původní železné potrubí   velkého průměru je nahrazeno měděným  potrubím podstatně menších průměrů, plechové žebrové radiátory nahradila  moderní hliníková otopná tělesa, která mají atest pro využití ve školních objektech.
 V každém objektu je nyní samostatná kotelna osazena novými kondenzačními kotli s nepřímotopným zásobníkem teplé užitkové vody,  aby bylo možné jednotlivé části budovy regulovat podle potřeby. Jednotlivé větve pro vytápění budov  jsou řízeny ekvitermní regulací teploty otopné vody v závislosti na venkovní teplotě. Díky rekonstrukci dojde k energetickým úsporám,  kondenzační kotle zajistí úsporu paliva již v následující topné sezóně,  dále dojde ke  zlepšení životního prostředí a  zlepšení tepelné pohody v objektech.

Bc. Libor Kostka

 

Nová maturita

Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky

Brumovská 456
766 01

Telefon:
Spojovatelka: +420 577 006 451
E-mail: souvk@souvk.cz
Podatelna: podatelna@souvk.cz