Novinky

Není důležité znát jen teorii, lépe je vše vidět na vlastní oči…

15.06.12

Studenti nástavbového studia oboru Podnikání – 1. Nde

Na závěr školního roku jsme v rámci učiva  dějepisu  uskutečnili oblíbenou poznávací a vzdělávací exkurzi do nejvýznamnější  moravské metropole, a to  z pohledu především  naší minulosti.

Dne  11. června 2012 nás paní učitelka Mgr. O. Kortová  vzala na krásnou exkurzi do Olomouce. Brzy ráno jsme vyrazili z Horní Lidče do Olomouce. Ranní procházka z nádraží ke gotické katedrále sv. Václava byla velmi příjemná, a plná očekávání. Zde nás čekal sympatický pán PhDr. Arnošt Skoupý, bývalý profesor naší paní učitelky z katedry historie UP.  Podal obšírný výklad o historii katedrály a vzniku města, dále jsme prošli kolem Arcibiskupského paláce,  knihovny , filozofické fakulty – místa kde studovala naše paní učitelka, udělali jsme několik pěkných fotografií, nahlédli na hradby města a pokračovali k dalším unikátním památkám: kostel Panny Marie Sněžné—studentský kostel, teologická fakulta, kde v její blízkosti stojí skvost tamějšího baroka- kostel sv. Michala, vystoupali jsme do věže se třemi zvony. Zjistili jsme, že na jejich výrobu se skládali občané zvláště Moravy, našli jsme tam jména ze Vsetína, následovala kaple Jana Sarkandra  a  pomalý sestup na obě horní i dolní náměstí.  Jedno z rozkopaných náměstí nás zaujalo právě prací archeologů, viděli jsme skutečné zbytky lidských koster, odryté základy zřejmě nějakých domů apod., což byla úžasná podívaná, která se ne vždy naskytne.  S velkým překvapením jsme zjistili, že město Olomouc má tolik nádherných památek, které se nedají zvládnout během jednoho kratšího dne.

V závěru ještě poslední informace o radnici, orloji a zvláště sloupu Nejsvětější Trojice (památka UNESCO). Rozloučili jsme se s naším průvodcem, v krátkém volnu někdo spěchal na oběd, jiní ještě zvládli prohlídku zdejšího fotbalového stadionu.Odjezd z Olomouce se nesl v duchu krásných dojmů, zajímavých informací a pěkného počasí. 

Studenti nástavbového studia oboru Podnikání – 1. Nde


 

Nová maturita

Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky

Brumovská 456
766 01

Telefon:
Spojovatelka: +420 577 006 451
E-mail: souvk@souvk.cz
Podatelna: podatelna@souvk.cz