Zedník

 

     
 

 

Učební obor: 

Zedník                              (Preferovaný obor)

Číslo:

36-67-H/01

Doba studia:

3roky – pro absolventy ZŠ-studium denní

Ukončení:

Závěrečná zkouška – vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Poskytované vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Pojetí oboru:

    Provádění stavebních prací podle stavební dokumentace na smluvních pracovištích betonování, omítání, zdění, osazení a zazdění zárubní, oken a dalších výrobků PSV, stavební izolace, stavba jednoduchého lešení, jednoduché přestavby, obkladačské a kladečské práce, zateplování budov, montáž suchých staveb.
Obor je zařazen do systému ,,Podpora řemesel v odborném školství“ s finanční podporou Zlínského kraje ( měsíční stipendium 300  - 500 Kč/měs.,  1500 - 3000 Kč za prospěch s vyznamenáním na konci šk. roku).
 

Požadavky na uchazeče:

- ukončení povinné školní docházky.

- splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru vzdělání


Učební plány:

Všeobecně vzdělávací předměty - český jazyk, anglický jazyk (německý jazyk), občanská nauka, fyzika, chemie, matematika, IKT, těleská výchova.

Odborné předměty - odborné kreslení, materiály, stroje a zařízení, přestavby budov, základy ekologie, ekonomika, technologie a odborný výcvik.

Další sdělení:

- možnost ubytování v domově mládeže v areálu SOU

- stravování pro ubytované a dojíždějící žáky v jídelně DM

 

 

Bližší informace pro zájemce při osobní návštěvě ve dnech otevřených dveří SOU.