Zednické práce

 

 

Učební obor: 

Zednické práce

Číslo:

36-67-E/01

Doba studia:

3roky – pro absolventy ZŠ-studium denní

Ukončení:

Závěrečná zkouška – vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Poskytované vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Pojetí oboru:

Profil absolventa:

     
Absolvent učebního oboru umí organizovat svoji práci a je schopný číst jednoduché

stavební výkresy.  Musí znát vlastnosti běžných stavebních materiálů, jejich správné

používání a zpracování. Provádí běžné stavební práce - zdění, omítání, betonáž,

osazování výrobků přidružené stavební výroby. Obsluhuje jednoduché stavební stroje

a zařízení.

     Organizace studia:

     V tříletém učebním plánu jsou profilujícími předměty:

     Technologie - poskytuje žákům odborné vědomosti a dovednosti v oblasti t

echnologických postupů zednických prací.

     Materiály - poskytuje žákům odborné vědomosti a přehled o stavebních materiálech,

výrobcích, polotovarech, dílcích a hmotách, o jejich vlastnostech, zpracování a vhodnosti

použití.

     Odborné kreslení - poskytuje žákům odborné vědomosti a dovednosti pro kreslení

a čtení stavebních výkresů.

     Odborný výcvik - naučit žáky používat pracovní pomůcky, seznámit je s jedno­duchými

stroji a jejich obsluhou a správnými pracovními postupy tak, aby si vytvořili základní pracovní

návyky


 

 

Požadavky na uchazeče:

Odpovídající zdravotní stav - písemné potvrzení lékaře

   

Další sdělení:

- možnost ubytování v domově mládeže v areálu SOU

- stravování pro ubytované a dojíždějící žáky v jídelně DM

 

 

 

 

Bližší informace pro zájemce při osobní návštěvě ve dnech otevřených dveří SOU.

 

Pro odměňování žáků na provozních smluvních pracovištích podle zákona 561/2004 Sb., § 122 – žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol poskytuje odměnu za produktivní činnost.  
Minimální výše měsíční odměny za produktivní činnost pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin je 30 % minimální mzdy. Odměna za hodinu produktivní činnosti činí min. 14,43 Kč.
Žáci provádějí práce v rámci hlavní činnosti školy, v odborném výcviku. Jedná se o provedení zednických prací, za odborného dohledu učitele odborného výcviku.