Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost


Maturitní studium:  Veřejnosprávní činnost:  68-43-M/01

 Formy studia:  Denní                 

 Doba studia:   4 roky denní forma

 Typ studia: Maturitní studium

 Přihlášky:   Denní forma: Dle vypsaných kol přijímacího řízení    (tiskopisy SEVT)

Ukončení:  Maturita

Požadavky na uchazeče: Odpovídající zdravotní stav, lékařské potvrzení,

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku se mohou ucházet o studium na vysokých školách a  pomaturitní studium.

 

Další sdělení:  Možnost ubytování na domově mládeže, stravování pro ubytované a dojíždějící žáky.

 

Učební plán: