Stravovací a ubytovací služby

           
     
           
     

 

Učební obor: 

Stravovací a ubytovací služby

(Kuchař ve stravovacích službách)   

Číslo:

65-51-E/O1

Doba studia:

3 roky  denní studium

Ukončení:

Závěrečná zkouška – vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Poskytované vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Pojetí oboru:

 

 

 

Možnosti uplatnění absolventa:

Absolvent vykonává jednoduché práce při výrobě a podávání jídel. Typickými činnostmi, které absolvent vykonává, jsou příprava jídel a ošetřování základních druhů surovin a potravin určených k výrobě a expedici teplých a studených jídel a nápojů, vlastní výroba teplých a studených jídel a nápojů, výdej pokrmů, jednoduchá obsluha a základní úklidové práce.


Učební obor Kuchař ve stravovacích službách  připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání kuchař. Absolvent se uplatní v zařízeních poskytujících stravovací služby.

 

Požadavky na uchazeče:

Odpovídající zdravotní stav – písemné potvrzení lékaře – zdravotní průkaz.

   

Další sdělení:

- možnost ubytování v domově mládeže v areálu SOU

- stravování pro ubytované a dojíždějící žáky v jídelně DM

- možnost získání řidič.průkazu  pro osobní vozidlo 

 

 

 

Bližší informace pro zájemce při osobní návštěvě ve dnech otevřených dveří SOU.

 

Učební plán:       Český jazyk a literatura

                            Anglický jazyk

                             Občanská nauka

                             Matematika

                             Tělesná výchova   

                             Informační a komunikační technologie

                             Potraviny a výživa

                             Technologie

                             Provoz a zařízení

                              Stolničení

                              Hospodářské výpočty

                              Odborný výcvik

 

Odborný výcvik probíhá ve cvičné kuchyni ve škole a ve smluvních pracovištích.