Pečovatelské služby

 

Pečovatelské služby

Učební obor: 

Pečovatelské služby

Číslo:

75-41-E/01    

Doba studia:

3 roky  denní studium

Ukončení:

Závěrečná zkouška – vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Poskytované vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Pojetí oboru:

 

 Absolvent je připraven vykonávat níže uvedené činnosti:

Pečovatelské práce: přímá obslužná nebo asistentská péče o klienty - pomoc při osobní hygieně, oblékání, chůzi atp., úprava lůžka a prostředí, manipulace s přístroji, pomůckami, prádlem, výdej a rozvoz jídla klientům, úklid v domácnosti, zajišťování nákupu, doprovod klienta, drobné osobní služby, podpora soběstačnosti. Provádění pečovatelských úkonů v péči o děti.
V kuchyňském provozu: pomocné práce při přípravě pokrmů, práce s kuchyňskými stroji, podávání jídel, mytí nádobí, příjem a nákup potravin
V provozu prádelny:
příjem a třídění prádla, přípravu pracích roztoků a přísad, ruční     a strojové praní a žehlení
Při opravě a šití prádla: ruční drobné opravy prádla, jednoduché opravy na elektrickém šicím stroji, šití povlečení apod.
Úklidové práce: základní úklid ošetřovací jednotky, mytí veškerého zařízení, dezinfekce, příprava roztoků, mytí podlah, stěn a oken, práce s elektrickou úklidovou technikou, úklid v domácnosti.
 

 

 

Požadavky na uchazeče:

Odpovídající zdravotní stav - písemné potvrzení lékaře - zdravotní průkaz

 

 

Další sdělení:

- možnost ubytování v domově mládeže v areálu SOU

- stravování pro ubytované a dojíždějící žáky v jídelně DM

 

 

 

 

 

Bližší informace pro zájemce při osobní návštěvě ve dnech otevřených dveří SOU.

 

 

Učební plán:

Český jazyk a literatura

Zdravověda 

 

Cizí jazyk (Aj)

Epidemiologie a hygiena

 

Občanská nauka

Technologie  

 

Matematika

Základy pečovatelství

 

Tělesná výchova

Psychologie

 

Informační a komunikační technologie

Odborný výcvik

 

 

 

 

Odborný výcvik probíhá  v učilišti (cvičná kuchyně, šicí dílna, prádelna) a ve smluvních pracovištích  sociálních zařízení (DS Loučka).