Ošetřovatel

 

   

 

   

 


 

 

 

 


 

 

Odkaz na Facebook - obor ošetřovatel  zde --------------->

Učební obor: 

Ošetřovatel

Číslo:

53-41-H/01

Doba studia:

3roky – pro absolventy ZŠ-studium denní

Ukončení:

Závěrečná zkouška – vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Poskytované vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Pojetí oboru:

Připravuje žáky pro práci zdravotnického pracovníka, který bude schopen vykonávat činnosti související s ošetřovatelskou péčí v rámci ošetřovatelského procesu, a to samostatně nebo v rámci pracovního týmu. Absolventi najdou uplatnění jako zdravotničtí pracovníci v různých státních i nestátních organizacích činných v oblasti zdravotní a sociální péče. 

Požadavky na uchazeče:

Odpovídající zdravotní stav – písemné potvrzení lékaře

Možnosti dalšího vzdělání absolventů:

Úspěšní absolventi se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu (např. Podnikání)

Další sdělení:

- možnost ubytování v domově mládeže v areálu SOU

- stravování pro ubytované a dojíždějící žáky v jídelně DM

 

 

 

Bližší informace pro zájemce při osobní návštěvě ve dnech otevřených dveří SOU.

 

Učební plán:

Český jazyk a literatura

Tělesná výchova

 

Cizí jazyk (Aj, Nj)

Ekonomika

 

Občanská nauka

Teorie ošetřovatelství

 

Matematika

Epidemiologie a hygiena

 

Literární výchova

Klinická propedeutika

 

Informační a komunikační technologie

Základy psychologie a komunikace

 

Základy přírodních věd

První pomoc

 

Somatologie


Výchova ke zdraví

 
 

 

Ošetřovatelská péče

Odborný výcvik