Opravář zemědělských strojů

 

     
   

 

Učební obor: 

Opravář zemědělských strojů

Číslo:

41 – 55 – H/01

Doba studia:

3 roky  denní studium

Ukončení:

Závěrečná zkouška – vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Poskytované vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Pojetí oboru:

Opravování strojů a zařízení a jejich funkčních celků. Provádění demontáže, kontroly a oprav strojních částí a jejich montáže. Provádění funkční kontroly po provedené opravě. Provádění základních ručních a strojních operací při rozpojování, spojování a opravování strojních částí a provádění jednoduchých elektrotechnických prací přímo souvisejících s opravou příslušného zařízení. Zejména se jedná o energetické prostředky (traktory, automobily, samojízdné stroje) a pracovní stroje a zařízení ve výrobě. Absolvent získá odbornou připravenost k řízení motorových vozidel skupiny B,T,C. (Škola zajišťuje výuku v rozsahu zákona č. 247/2000 Sb. - Výuka řízení motorových vozidel). Závěrečná  zkouška je na náklady žáka. Dále získá odbornou připravenost ke složení zkoušky před komisí v rozsahu kurzu ZK 111 1.1 nebo ZK 135  1.1. Závěrečná zkouška k získání svářečského průkazu je na náklady žáka. Obsluha diagnostických přístrojů a zařízení.

Požadavky na uchazeče:

Odpovídající zdravotní stav –písemné potvrzení dorostového lékaře

Možnosti dalšího vzdělání absolventů:

Úspěšní absolventi se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu. (Např. Podnikání)

Další sdělení:

- možnost ubytování v domově mládeže v areálu SOU

- stravování pro ubytované a dojíždějící žáky v jídelně DM

Bližší informace pro zájemce při osobní návštěvě ve dnech otevřených dveří SOU.

Učební plán:

Český jazyk

Chemie

 

Občanská nauka

Strojírenská technologie a dokumentace

 

Matematika

Základy strojnictví

 

Fyzika

Technologie

 

Informační a komunikační technologie

Základy zemědělské výroby

 

Tělesná výchova

Technologie oprav

 

Cizí jazyk (AJ, NJ)

Motorová vozidla

 

Ekonomika a organizace

Základy ekologie

 

Zemědělské stroje a zařízení

Literatura a umění

 

 


 

Odborný výcvik